POZDRAV IZ KRILA JESENICE “Razglednica” ekocida na koju su se očitovala ministarstva

Photo: Čitatelji

KRILO JESENICE – Gradnje brodova na otvorenom bez odgovarajuće ekološke infrastrukture, odlaganje smeća uz i u more, nasipavanje mora građevinskim materijalom i otpadom, tema su doista brojnih prijava građana, te fotografija i video materijala koje smo dobili na redakcijsku adresu elektronske pošte. Sve što posjedujemo, proslijedili smo na upit nadležnima u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Odgovorni se kažnjavaju, protiv Općine Dugi Rat postupak je u tijeku, neki počinitelji nisu zatečeni na djelu, dok su neki snimljeni. Zaključke nakon viđenog teksta, fotografija i video materijala, donesite sami. 

Nekoliko mještana Krila Jesenice uputilo je pismo u kojem upozoravaju na, kako tvrde, nezakonite radnje gradnje brodova i odlaganja smeća u luci Krilo i portu Bajnice, općina Dugi rat. Pismo su naslovili nadležnima u Ministarstvu mora, Ministarstvu zaštite okoliša, Ministarstvu graditeljstva, Građevinskoj inspekciji, Lučkoj kapetaniji, Općini Dugi Rat i DORH-u.

Pobuna mještana: “Iza brodova koji se tu grade ostaje spaljena zemlja”

“Nezakonite radnje gradnje brodova i odlaganja smeća (djelom opasnog otpada) nastavljaju se u portu Krilo i Bajnice – općina Dugi Rat, unatoč učestalim prijavama mještana nadležnim tijelima. Tokom čitave godine brodovi se opremaju i grade od gole školjke do gotovog proizvoda u ilegalnim brodogradilištima (škverovima) koji su otvoreni za javnost pa i sad u turističkoj sezoni. Većina brodova je isplovila, međutim brodovi koji nisu završeni i dalje se grade iako je ljeto.

Kako su sami radovi poprilično bučni, ometaju normalan život mještana i njihovih gostiju te na taj način direktno ugrožavaju i egzistenciju ljudi koji se bave apartmanskim i hotelskim turizmom. U portu Bajnice rade se dva, a u luci Krilo tri broda.

Otpad koji iza takvih radnji ostaje je strašan te se također na lokaciji na kojoj se isti do nedavno spaljivao počeo nanovo gomilati te se bojimo nove spalionice. Zaista nam nije jasno tko bi u ovoj suludoj situaciji trebao reagirati te poduzeti radnje da se ilegalna brodogradilišta te odlaganje smeća trajno zaustave?

Ovakvo maltretiranje mještana, a pogotovo nas koji stanujemo u blizini je zaista više nedopustivo! Živimo u smradu, buci, smeću, a samu sigurnost prolaznika ne treba niti naglašavati. Postoji li ovako nešto igdje na Jadranu? Perjanice nautičkog turizma i ploveći hoteli (kako ih nazivaju) odperjaju na sezonu, a iza sebe ostavljaju spaljenu zemlju ili more, kako vam draže.

Isto tako nas zanima tko vrši kontrolu na koji način zbrinjavaju opasni otpad, odnosno vode li se liste za isti? Imaju li ugovore s kooperantima koji izvode radove na školjkama brodova? Tu se svakodnevno motaju hrpe ljudi koji rade, svi bez ikakvih dozvola, zaštitnih mjera i sl. Još stiže cca 10 novih školjki koje će se tu završavati. Mi vas molimo da izađete na teren i utvrdite sve nepravilnosti te sankcionirate počinitelje jer ovo više nije izdrživo. Želimo i da se brodovi grade i završavaju u registriranim brodogradilištima jer im je tamo i mjesto.

Pošto ovo nije prijava koja bi mogla biti upućena samo na jednu adresu, mi vam je šaljemo na sva ministarstva, županijske službe i inspekcije, a vjerojatno i DORH-u. Nadamo se da ćete uvažiti neke od naših argumenata i staviti se na tren u našu situaciju te shvatiti zašto smo izgubili svako strpljenje! U općini Dugi Rat zaista živimo u zoni sumraka koju su državne institucije dopustile!”, stoji između ostalog u podužem pismu mještana nadležnim institucijama, a koje je poslano i na našu adresu.

Sve materijale uz upit o inspekcijskom nadzoru i kako je to moguće ovakvo što raditi nimalo se ne skrivajući, dobili smo odgovore.

Ministarstvo mora: “Snimke koje ste nam dostavili su planirani radovi Općine Dugi Rat”

Poštovani, slijedom Vaših pitanja o stanju pomorskog dobra u općini Dugi Rat, obavještavamo Vas da je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) propisano da o redovnom upravljanju pomorskim dobrom brinu jedinice lokalne samouprave, koje su dužne do konca svake kalendarske godine donijeti Plan upravljanja pomorskim dobrom za sljedeću godinu.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom, između ostaloga, obuhvaća i poslove redovnog održavanje pomorskog dobra, slijedom čega je, Općina Dugi Rat, 12. siječnja 2018. donijela Plan upravljanja pomorskim dobrom (Službeni glasnik, br. 5/18), na koji je pribavljena potvrda Splitsko – Dalmatinske županije, Upravnog odjela za pomorstvo i turizam.

Također zahvaljujemo na proslijeđenim poveznicama (linkovima) koje ste nam dostavili, koje smo pregledali te zaključili kako isti predstavljaju snimke radove, koje Općina Dugi Rat obavlja sukladno naprijed navedenom Planu upravljanja pomorskim dobrom u 2018. godini.

Ovom prilikom želimo ukazati i na mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, (Klasa: 360-01/18-01/67, Urbroj: 531-01-18-3), od 11. lipnja 2018. godine, prema kojemu jedinice lokalne samouprave ne moraju u postupku izdavanja građevinske dozvole dokazivati pravni interes za radove koje obavljanju na pomorskom dobru (npr. gradnja stuba i drugih pristupa do plaža te izgradnja šetnica, sunčališta i slično), ako su navedeni radovi predviđeni Planom upravljanja pomorskim dobrom nadležne jedinice lokalne samouprave, pri čemu se gradnja jednostavnih građevina može obavljati i bez građevinske dozvole sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 112/17 i 34/18)

Također, nadzor nasipavanje pomorskog dobra u nadležnosti je inspekcije pomorskog dobra ovoga Ministarstva te inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u smislu da inspekcija pomorskog dobra nadzire da se nasipavanjem ne mijenja obalna crta, a inspekcija zaštite okoliša nadzire utječe li nasipavanje na okoliš, pri čemu treba razdvojiti tzv. “dohranu” od “nasipavanja”, budući da je za nasipavanje, potrebno prethodno izvršiti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) te odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17).

Inspekcijske službe ovoga Ministarstva redovno izlaze na teren po svim zaprimljenim prijavama građana te provjeravaju radi li se o radovima na pomorskom dobru koji su sukladni donesenom Planu upravljanja pomorskim dobrom jedinice lokalne samouprave, a po potrebi obavještavaju i druge inspekcijske službe ukoliko utvrde da se radi o povredama propisa koji nisu u nadležnosti inspekcije pomorskog dobra (npr. građevinsku inspekciju, inspekciju zaštite okoliša i slično), sve sukladno međuresornoj suradnji”, stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ministarstvo zaštite okoliša: Prijave su podnešene i počinitelji se kažnjavaju – U tijeku postupak protiv Općine Dugi Rat

S druge strane, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izvještava o prijavama prema počiniteljima.

“Temeljem zaprimljenih prijava građana vezano za nasipanje zemlje i građevinskog otpada u more u luci Krilo Jesenice i mjestu Bajnice te zbog paljenja otpada na tom području, Inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike je obavila ukupno 10 nadzora u razdoblju od 2015. do 2018. godine. U više navrata inspekcija zaštite okoliša je zaprimljene prijave dostavila na nadležno postupanje građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, inspekciji Lučke kapetanije Split, jedinici lokalne samouprave Općini Dugi Rat. Na temelju navedenoga doneseno je  jedno rješenje za uklanjanje otpada i izdana četiri prekršajna naloga (3 za nezakonito odbacivanje otpada po kojima su ukupno plaćene kazne u iznosu od 7.400,00 kn i jedan za nasipavanje pomorskog dobra bez prethodno provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, protiv Općine Dugi Rat – postupak je u tijeku).

Vezano u Vaše pitanje, sukladno odredbama članka 10. alineja 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 56/16) je određeno da o dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave. Dijelom pomorskog dobra na predmetnom području koje nije u općoj uporabi upravlja Županijska lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije i ista je u tom smislu i odgovorna. Kad na djelu nisu zatečeni počinitelji kaznena prijava može ići protiv nepoznatog počinitelja”, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

PROČITAJTE JOŠ: SLIKA SPLITA KAKVU NE ZNATE: Ovako izgleda podmorje popularne splitske plaže

D.G.