Vlada usvojila konačni prijedlog izmjena Pomorskog zakonika

Ilustracija / Photo: Pixabay

ZAGREB – Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (EU).

Usvajanjem ovog Zakona ojačat će se konkurentnost i položaj hrvatskog brodarstva i pomoraca, smanjiti administrativne barijere te otvoriti put ka potpunoj digitalizaciji usluga u pomorskom sektoru, poručuju iz Vlade.

Hrvatska zastava učiniti će se atraktivnom za upis stranih plovnih objekata, a nacionalno pomorsko zakonodavstvo uskladiti s novim EU rješenjima i odredbama međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka.

Isto će se između ostaloga postići osuvremenjivanjem načina vođenja upisnika plovnih objekata te uvođenjem poreza po tonaži za jahte.

Hrvatski će upisnik time postati atraktivan za upis stranih jahti. To će, dakako, utjecati na duljinu i učestalost korištenja stalnog veza, potrošnju, popunjavanje posadom te održavanje plovila u hrvatskim marinama.

Definirat će se i dosad neimenovani ugovor o najmu jahte i brodice te ugovor o nautičkom vezu.

Usvajanjem ovog Zakona dovršit će se i iznimno važna socijalna reforma u području pomorstva na način da će se porezno oslobođenje temeljem boravka na brodu u međunarodnoj plovidbi omogućiti i u situacijama koje su nepovoljne za pomorce i na koje isti ne mogu utjecati, a zbog kojih do sada nisu mogli ostvariti potrebna 183 dana za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak.

Isto tako, Zakonom će se poticati održavanje izobrazbe u hrvatskim pomorskim učilištima, jačati rješenja vezana za sprječavanje onečišćenja s pomorskih objekata kao i reakcije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora te zaključno podići granice ograničenja odgovornosti brodara za određene pomorske tražbine.

Iz Vlade dodaju kako je danas usvojeni tekst konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika usuglašen sa socijalnim partnerima.

D.G.