Paški sir napokon dobio oznaku izvornosti

Photo: Pixabay

PAG – Novost u ovosezonskoj proizvodnji Paškoga sira je Zaštićena oznaka izvornosti koja daje poseban značaj kontroli same proizvodnje Paškoga sira.

Šime Gligora, direktor Sirane Gligora, ovakvu zaštitu pozdravlja, piše eZadar.

– Naša sirana od samih početaka Paški sir proizvodi isključivo iz mlijeka Paške ovce s otoka Paga, dok se pri proizvodnji naših ostalih sireva, kravljih, kozjih, ovčjih i miješanih – koristi isključivo mlijeko iz Hrvatske, u velikom dijelu s područja sjeverne Dalmacije.

Photo: Sirana Gligora/PR

Paški sir je isključivo proizvod iz ovčjeg mlijeka ovaca s otoka Paga, limitirane proizvodnje definirane količinom ovaca, mlijeka i razdobljem proizvodnje kako sira tako i Paške skute.

Sljedeća razina zaštite je ona na razini EU koja će osim zaštite uvelike pripomoći etabliranju i prodaji Paškoga sira u Europi i svijetu, sigurno doprinijeti dodatnim financijskim potporama i poticati uzgoj ovaca za mužnju na prostoru otoka Paga što u konačnici znači ostanak domicilnog, ali i priljev određenog broja stanovnika na otok, bavljenje stočarstvom i poljoprivredom te u konačnici razvoj mljekarske i sirarske industrije.

Pred udrugom je sada zaštita Paške skute, proizvoda koji se ponekad nezasluženo zaobilazi i stavlja u drugi plan. Radi se o albuminskom delikatesom siru kojeg krase svi epiteti izvornosti, tradicije, proizvodnje i okusa kao i Paški sir.

eZadar