Rava / Foto: Boris Kačan

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, izvijestilo je resorno Ministarstvo. 

Ukupno ulaganje kroz 40 projekata u hrvatske otoke u 2019. godini je 22,8 milijuna kuna.

Cilj Programa 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Obuhvat Programa

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Podsjetimo, 2018. godine Vlada je u istom programu na raspršenih 40 projekata uložila 19.000.000,00 kn, što je u prosjeku po projektu manje od pola milijuna kuna. U koje projekte Vlada ulaže ove godine, pogledajte u dokumentu kojeg donosimo u fotogaleriji.

D.G.