VLADA U DUBROVNIKU Niz projekata od Ploča do Prevlake, neki proglašeni strateškima

Foto: Boris Kačan

DUBROVNIK – Vlada je povodom Dana Grada Dubrovnika najavila sjednicu u Kneževom dvoru 1. veljače. Tema je mnogo, ali u ovom otvorenom dijelu dominiraju projekti vezani uz Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Između više od 40 točaka dnevnog reda na temu projekata, dominiraju one o realizaciji vodnogospodarskih projekata na području Grada i županije, kao i proglašenje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik” strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Na istu listu uvrstit će se izgradnja nove ceste Grad Dubrovnik (Osojnik) – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom, a predložit će se i zaključci u vezi s uspostavljanjem točke spajanja brzih cesta između Republike Hrvatske i Crne Gore

Građani Dubrovačko-neretvanske županije napokon bi trebali dobiti obnovljenu i rekonstruiranu državnu cestu DC8, kao i državna cesta DC413 na dionici od državne ceste DC425 do Trajektne luke Ploče u Gradu Ploče. Izradom studijske dokumentacije zaključak će se donijeti i za Projekt poboljšanja prometne povezanosti otoka Korčule i poluotoka Pelješca.

Photo: Jurica Gašpar

Rijeka dubrovačka trebala bi dobiti uređen obalni pojas i rivu, a u Slanome realiziran projekt “Sabirna ulica uz zahvat Marine Slano u obuhvatu UPU naselja Slano”.

Priprema se i Projekt uspostave javnog električnog brodskog prometnog prijevoza na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, ali i nekoliko projekata ulaganja u lučku infrastrukturu luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

Priprema se izrada studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika.

Photo: Boris Kačan/Facebook/Walter

U Veloj Luci se priprema projekt Memorijalne zbirke “Oliver Dragojević”, a Vlada bi potporu trebala dati i Projektu uređenja i opremanja kuće Marka Pola u Korčuli. Korčula bi napokon trebala dobiti uređen i opremljen Učenički dom, a Cavtat novu Osnovnu školu. Za ovo posljednje, kao i dječji vrtić će Država također darovati novoformirane nekretnine.  Vlada će još poneke nekretnine darovati Dubrovačkoj biskupiji za što razlog ne pojašnjavaju, a Komolac će na dar dobiti 2576 m², u svrhu izgradnje dječjeg vrtića.

Vlade će vojne građevine s pripadajućim zemljištem darovati u Zračnoj luci Dubrovnik i Općini Konavle, tunel na rtu poluotoka Sustjepan Općini Konavle, a vojarnu „Sidrište“ u Pločama Gradu Ploče. Dubrovnik bi trebao dobiti višenamjenski Kongresni centar, a u planu je i “Križni put Serpentine Srđa i Dubrovnik u Domovinskom ratu”

Pokrenut će se postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo, u svrhu realizacije projekta izgradnje turističke zone Jurjeva luka, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezišta, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene–luke nautičkog turizma Kremena, utvrđivanju uvjeta za ponuditelja, utvrđivanju uvjeta i rokova za realizacije projekta te imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda.

D.G.

Vaš komentar