MOGUĆE RJEŠENJE Plastični otpad kao gorivo za ribarske brodove

Photo: Morski.hr/Pixabay

Svjetska istraživanja pokazuju da se količina morskoga otpada svako ljeto u prosjeku poveća za alarmantnih 40 posto. U sklopu europskog projekta lošinjski Institut Plavi svijet angažirat će se ne samo na njegovou detektiranju nego i recikliranju. I to s pomoću inovativnog uređaja koji plastični otpad i ribarske mreže pretvara u biodizel za ribarske brodice.

Lošinjski Institut “Plavi svijet” jedan je od pet partnera u europskom projektu marGnet koji će se sljedeće dvije godine baviti kartiranjem, a zatim i recikliranjem morskog otpada te odbačenih ribarskih mreža s morskoga dna. Riječ je o projektu vrijednom više od 600 tisuća eura koji s 80 posto financira Europski fond za ribarstvo i pomorstvo. Upravo Institut Plavi svijet jedini je partner iz Hrvatske, piše HRT.

Morsko će se dno mapirati metodologijom koja rabi akustiku prema načelu rada sonara. Na taj će se način precizno detektirati o kojoj je vrsti morskoga otpada riječ i gdje se točno nalazi. No to nije sve; holistički pristup podrazumijeva i njegovo inovativno recikliranje u uređaju koji ga pretvara u biodizel odnosno pogon za ribarske brodice.

Animacija ribara i lokalnog stanovništva također je jedan od bitnih preduvjeta da bi projekt zaživio.

U sklopu projekta marGnet Plavi svijet organizirat će i niz prosvjeda o dobrobiti recikliranja plastičnog otpada i ribarskih mreža izvađenih s morskoga dna te ronilačke akcije čišćenja podmorja. Podsjetimo, upravo proizvodi od plastike čine 95 posto otpada koji pluta Sredozemnim morem ili leži na plažama. A prema istraživanjima Svjetskog fonda za prirodu, količina morskog otpada svako se ljeto povećava za čak 40 posto.

HRT