OTKRIVAMO Što stoji iza studije Grada Zadra o prilagodbi na klimatske promjene?

Photo: Čitatelji/Facebook

ZADAR – Grad Zadar nedavno je objavio Javni uvid nacrta Strategije primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene. Time postaje prvi grad u Hrvatskoj, a nakon Venecije i na Jadranu koji se ozbiljno priprema za klimatske promjene koje neminovno uzimaju svoj danak kroz ekstremne meteorološke uvjete, ali i podizanje razine mora.

Borjan Svetina / Photo: Osobni album

Strategiju potpisuje diplomirani inženjer geologije i geološko-paleontološki i stručnjak za zaštitu okoliša Borjan Svetina, zaposlenik ANT Laboratorijaza analitiku i toksikologiju. Za Morski.hr pojašnjava što studija sadržava, kako se sljedećih desetljeća pripremiti na neminovne promjene te ih prilagodbom ublažiti.

Cilj: Stvoriti gradove otporne na klimatske promjene i utjecaj voda

Što zapravo znači Vaš prijedlog Strategije primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene za Grad Zadar?

– Grad Zadar uključen je u projekt Europske Unije pod nazivom Grow Green  (Green Cities for Climate and  Water  Resilience,  Sustainable  Economic  Growth,  Healthy  Citizens  and  Environments)  koji  se provodi u sklopu programa HORIZON 2020.

Partnerstvo čini  6 europskih zemalja Manchester (Velika Britanija), Valencia (Španjolska), Wroclaw (Poljska), Lille (Francuska), Zadar (Hrvatska) i Modena (Italija) te grad Wuhan (Kina) s Manchester City Council kao vodećim partnerom.

Vizija Grow Green projekta je stvoriti gradove otporne na klimatske promjene i utjecaj voda, koji će biti zdravi za život, a  što će se postići investiranjem  u rješenja koja se temelje na prirodi (Nature based solutions – NBS, u nastavku: prirodna rješenja).

Uključujući prirodna rješenja u planiranje gradskog okoliša poboljšava se kvaliteta života stanovnika te se  ujedno  potiče  razvoj  gospodarstva.  Promišljeno  gospodarenje  zelenim  površinama  i  vodenim resursima  mogu osigurati  inovativna i inspirirajuća rješenja za probleme  urbanih sredina  kao što su poplave,  visoke  temperature  („toplinski  stres“),  suše,  loša  kakvoća  zraka  i  nezaposlenost  te  ujedno pomažu u održanju bioraznolikosti.

Uključivanjem prirodnih rješenja u dugoročno prostorno planiranje i razvoj gradova, pristupačne zelene i  plave  površine  postaju  trajna  značajka  gradskih  područja,  stvarajući  sklad  između  ljudi,  okoliša  i gospodarskog razvoja.

Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions“ (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl.

Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog.

Pilot projekt za Zadar testiran u Valenciji

– Kroz demonstraciju projekata prirodnih rješenja i partnerstva sa grupom gradova iz Europe i Kine, Grow Green  će razviti replicirajući  model  za razvoj i implementaciju strategija prirodnih rješenja na razini pojedinog grada (preuzeto iz dokumenta: GRAD ZADAR Strategija primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene (NBSS – Natural based solutions Strategy), ANT d.o.o., 2018.).

Putem Strategije primjene prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene za Grad Zadar predlažu se prirodna rješenja koja bi se mogla primjeniti na Grad Zadar, a počela su se/ili se planiraju primjeniti na području grada Valencije koji ima ulogu predvodnika (pilot projekt) razvoja i usvajanja strategija prirodnih rješenja za gradove sa sličnim geografskim i klimatološkim obilježjima.

Slična obilježja ima i Grad Zadar  te  iz tog razloga ima status grada pratitelja.

Dakle, koncept Grow Green projekta je osmisliti i provesti održive projekte putem kojih će se ublažiti klimatski utjecaji na gradove (npr. ublažavanje utjecaja vrućina, suša, poplava, toplinskih ekstrema i sl.).

Prijedlozi projekata baziranih na prirodnim rješenjima za Grad Zadar navedeni su u samom dokumentu (poglavlje 6.2  Prijedlog projekata baziranih na prirodnim rješenjima za Grad Zadar).

Photo: Google Earth / Aleksandar Gospić

Razina mora se diže, nužno nasipanje mora i podizanje valobrana

Čini se da je Zadar prvi grad koji je ozbiljno počeo razmišljati o problemu koji ga neminovno čeka. Može li se grad spasiti od klimatskih promjena?

– Grad Zadar se ne može spasiti od klimatskih promjena obzirom de se iste događaju na globalnoj razini. Međutim, Grad Zadar  može provesti projekte putem kojih će moći ublažiti utjecaje navedenih klimatskih promjena (temperaturni ekstremi, suše i sl.).

U realnim opcijama koliko su najniži dijelovi Zadra poput Poluotoka održivi bez intervencija?

– Na Jadranu je u 20. i 21. stoljeću zabilježeno podizanje razine mora uslijed klimatskih promjena i tektonike. Zbog posljedica globalnog zagrijavanja, javljaju se dva glavna uzroka podizanja razine mora: topljenje ledenjaka i termalna ekspanzija oceana. Prema različitim znanstvenicima očekuje se podizanje razine mora od 10 cm do 90 cm u sljedećih 100 godina. Navedeno može ugroziti obalno područje općenito, a kako može ugroziti područje Poluotoka tako može ugroziti i ostatak Zadra. U slučaju značajnog porasta razine mora, nužno je provesti intervencije u svim obalnim naseljima.

Photo: Boris Kačan

Kakvo spašavanje obale uslijed plima, podizanja mora i učestalijih meteoroloških ekstrema je uopće moguće? Hoćemo li raditi rješenja poput Nizozemaca?

– U Strategiji se navode dvije mjere putem kojih bi se mogli ublažiti utjecaji poplave obala: hranjenje obala/plaza i postavljanje prirodnih valobrana za prigušenje velikih valova. U Strategiji nije razmatrano rješenje kakvo imaju Nizozemci.

Zadar gradi nove kanalizacijske sustave, no opet se događaju ekstremne poplave. Ima li tu pomoći?

– Nužno je da se sustavi odvodnje planiraju, projektiraju i izvode kao odvojeni sustavi odvodnje, što u prijevodu znači da se zasebno izvode javni sustav odvodnje sanitarnih voda i sustav odvodnje oborinskih voda.

“Pomoć” prilikom događaja ekstremnih oborina, odnosno ekstremnih poplava,  može se pronaći u planiranju, projektiranju i izvođenju površina u kojima će se oborine zadržavati ili direktno upuštati u podzemlje kao što su npr. retencijski bazeni, retencijska jezera, upojni bunari i slično.

Prijeti li Zadru scenarij Venecije?

– Na Jadranu, kao i u cijelom svijetu, u 20. i 21. stoljeću zabilježeno je podizanje razine mora uslijed klimatskih promjena i tektonike, a  što može ugroziti obalno područje.

I Zadar i Venecija su pod utjecajem porasta razine mora, međutim, na području Venecije je porast razine mora više izražen obzirom da se na tom području osim globalnog porasta morske razine dodatno javlja i utjecaj subsidencije kojim se pojačava navedeni utjecaj.

PROČITAJTE JOŠ: Znanstveno pojašnjenje: Zadar se neće za 100 godina naći pod morem, ali evo kad hoće

D.G.