Dodijeljene koncesije za uzgoj kalifornijske pastrve u Jablancu i Lukovom Šugarju

Foto: Wikimedia / Ilustracija

JABLANAC/LUKOVO ŠUGARJE – Vlada je na sjednici donijela odluku o koncesiji za korištenje pomorskog dobra u svrhu uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala. Koncesija je dodijeljena trgovačkom društvu NORDIC FISH d.o.o. i to za dva uzgojna polja, na lokaciji ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje i lokaciji Jablanac – ispred uvale Burnjača.

Visina ponuđenog iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju iznosi 0,5 kuna po metru kvadratnog zauzetog pomorskog dobra, odnosno 45.000,00 kuna godišnje, dok ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju, za cijelo vrijeme trajanja koncesije iznosi 3.539.353,59 kuna. Ukupno investicijsko ulaganje u pomorsko dobro iznosi 21.719.000,00 kuna te se planira zaposliti 20 zaposlenika od kojih 14 na neodređeno vrijeme, a 6 na određeno.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji ostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 563.140,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke iznosi 11.262.800,00 kuna, stoji u obrazloženju odluke koju je potvrdila Vlada RH.

D.G.