Agencija za obalni linijski promet: “Nisu ispunjeni uvjeti raskida koncesije prema šibenskim otocima”

Photo: Wikimedia

ŽIRJE/KAPRIJE – Nakon što su na  prosvjedu mještani otoka Žirje i Kaprije zatražili hitno oduzimanje koncesije tvrtki Catamaran line koja obavlja prijevoz na liniji Šibenik- Kaprije- Žirje, iz Agencije za obalni linijski promet odgovorili su da za sad nije ispunjen nijedan uvjet za raskid ugovora. Ističu kako su prošlog tjedna održali sastanak s predstavnikom brodara Catamaran Line na temu otklanjanja uočenih nepravilnosti te ispunjavanja ugovornih obveza brodara.

– Agencija je nadležna za kontrolu izvršenja ugovora odnosno za nadzor u obavljanju javnog prijevoza sukladno Ugovoru o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno koji je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine te je u mogućnosti jednostrano raskinuti ugovor u slučajevima navedenim u ugovoru. Uvjeti za raskid ugovora su regulirani člankom 22. Ugovora te za sada nije ispunjen nijedan uvjet za raskid ugovora, ali je brodar dopisom od dana 14. studenog 2018. godine pisano upozoren da će mu se ugovor bez odgode raskinuti ako se uvjeti za to ispune – odgovorili su portalu ŠibenikIN iz Agencije za obalni linijski pomorski promet uz detaljno obrazloženje.

Članak 22. tako propisuje da Agencija može jednostrano raskinuti ugovor ako brodar ne obavlja javni prijevoz sukladno uvjetima navedenim u Ugovoru, ako je brodar u ponudi dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove ponude prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ako brodar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora u ugovorenom roku, ako brodar u suprotnosti s ugovorom obavlja ili propušta obaviti dužne radnje, ako brodar ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja kao jamstvo za provedbu, ako se brodar ne pridržava odredbi Zakona i propisa za njegovo provođenje, koje se odnose na obavljanje prijevoza za koji je sklopio ovaj Ugovor i u drugim slučajevima propisanim ugovorom i zakonom.

Iz Agencije dalje navode da su upoznati s poteškoćama u održavanju te linije.

– Agencija za obalni linijski pomorski promet je detaljno upoznata s poteškoćama u održavanju državne brzobrodske linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno, pratimo izvršenje ugovora, brodar nas o svim okolnostima (havarija, prekid linije, povratak na liniju itd.) pravodobno obavještava sukladno ugovoru. Također, brodaru su uredno izdane suglasnosti za uvođenja zamjenskih brodova upravo kako ne bi došlo do prekida linije – navode iz Agencije.

U Agenciji za obalni linijski pomorski promet navode kako su u 2018. godini zaprimili tri pisane pritužbe u ime otočnog stanovništva, podnesene od strane predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su se odnosile na održavanje linije koja vozi do Kaprija i Žirja, a ističu kako su se na svaku očitovali. Zaprimili su i nekoliko telefonskih prigovora na koje je informacija dana izravno. Nadalje navode kao u 2019. godini nisu zaprimili nijedan prigovor otočnog stanovništva na održavanje linije.

– Pritužbe su se odnosile na isplovljenje broda u i iz luke Žirje, koja je svojim geografskim položajem izložena vjetrovima sa sjevera i sjeveroistoka, što uvelike otežava uplov i isplov u luku Žirje, a odluku o neisplovljenju uslijed vremenskih neprilika kapetan broda donosi autonomno u skladu sa svojim odgovornostima – navode iz Agencije.

Prema statistici Lučke kapetanije, brodara i Agencije o izvršenju linije u 2018. godini od planiranih 663 putovanja, linija nije vozila 12 puta.

– Za svaki pojedini mjesec može se ustanoviti da se za liniju 9502 u 2018. godini radi o ukupno dvanaest neodržanih polazno – povratnih putovanja: 2 u siječnju,  1 u veljači, 2.5 u svibnju, 4 u listopadu, 1.5 u studenom, 1 u  prosincu, od ukupno planiranih 663 putovanja, čime predmetna linija ne odstupa od drugih državnih brzobrodskih linija po broju neodržanih putovanja, odnosno 1,8 posto neodržanih putovanja od ukupnog broja planiranih na liniji 9502. Osim zbog vremenskih neprilika linija je bila u prekidu zbog kvara odnosno havarije broda i to ukupno pet puta u 2018. godini – pokazuju podaci Agencije.

ŠibenikIN