ŠIBENSKA POLICIJA UPOZORILA Požara je 4 puta više nego prošle godine!

Photo: Mladen Klarić/Facebook

ŠIBENIK – Tijekom siječnja i veljače ove godine na šibenskom području je zabilježeno 139 požara na otvorenom prostoru, što u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kada je zabilježen 31 ovakav požar, predstavlja znatno povećanje, upozoerila je u priopćenju šibenska policija.

Osim toga tijekom ove godine je utvrđena i veća materijalna šteta, ne uzimajući u obzir troškove nastale gašenjem požara koje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava. Od početka ove godine do danas za ove požare je prijavljeno 7 osoba.

        Obzirom da na ovakve negativne statističke pokazatelje, između ostalih, u znatnoj mjeri utječu sunčani i topli dani koje građani koriste za obavljanje radova na otvorenom prostoru pa tako i spaljivanje trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama, pozivamo stoga građane na dosljedno poduzimaju propisane sigurnosne mjere prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru i da poštuju Odluku o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 9/2000 i 5/2008) o spaljivanju tvari (biljnog i drugog zapaljivog otpada) u kojoj su propisani uvjeti za loženje vatre, a  posebno upozoravamo na slijedeće:

Ilustracija / Photo: Facebook/Vatrogasci oni su naši heroji

– loženje vatre u razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja može se obavljati ako je osoba prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu, te od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru.  

– spaljivanje tvari (korova i biljnog i drugog zapaljivog otpada) potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima Šibensko-kninske županije;

– mjesto na kojem se vrši spaljivanje tvari (pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad) mora se nalaziti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma, maslinik, vinograd, ostalih poljoprivrednih kultura i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti;

– oko mjesta spaljivanja treba pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište od trave, niskog raslinja i ostalog zapaljivog otpada),

– ovisno o količini i vrsti gorivih tvari, te veličini površine na kojoj se obavlja loženje otvorene vatre potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara;

– uz mjesto spaljivanja treba osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka spaljenih tvari (žar i sl.) i proširivanja vatre (voda, lopata, metlenica i sl.);

– spaljivanje treba provesti na dan kada nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara i za mirna vremena, odnosno kada ne puše umjereni vjetar ili drugi vjetar iznad jačine vjetra koji puše brzinom od 5 m/s (18 km/h) ili više.

Photo: Facebook/Vatrogasci oni su naši heroji

 Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i dr.) u potpunosti ugasiti.

  Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

          Napominjemo da je temeljem Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. Također je istim Zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15.000 kuna za fizičku osobu koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Vatrogasac usred gašenja požara / Photo: JVP Šibenik

        Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

      Policija apelira na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini, kao i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve 112, jer samo svojim savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu možemo  smanjiti mogućnost izbijanja većih požara, koji bi mogli imati i tragične posljedice, stoji u priopćenju PU Šibensko-kninske.

I.B.