Photo: Boris Kačan

Euforičnim riječima, u ovom slučaju potpuno opravdanim s obzirom na opipljive rezultate kakvo je ovo: „Renesansa za pomorsko dobro“ popratio je ulaganje u luku Crikvenic od 33 milijuna kuna resorni ministar Oleg Butković. I doista bez obzira na „stranačku značku“ svi su se složili kako se ipak „nešto kreće“ na našem priobalju i na našim otocima.

Gordana Igrec

Na krilima pozitivnog razmišljanja koje se sve više forsira u našoj stvarnosti i javna televizija je oduševljeno prinijela vijesti koje se tiču izmjene krajobaraza naših gradova na obali ili naših otoka, a koji su uspjeli povući novac iz EU fondova za uspostavljanje boljih prometnih veza sa ostatkom svijeta i za uređenjem svojih luka.

Bilo je krajnje vrijeme

Izgled našeg priobalja od Crikvenice preko Raba, Hvara sve do Dubrovnika počeo se mijenjati. Možemo se samo nadati da luke koje će se graditi ili obnavljati neće narušiti tradicionalan izgled krajobraza, ali da će dati i onaj zadnji pečat „novog doba“ u kojem se opet i ponovno nešto – stvara,  a ne samo zatvara, kako je bila praksa u proteklih 20 i nešto godina. Napokon su potegnuta sredstva iz EU i usmjerena prema pravom cilju. Ova vijest prošla je gotovo nezapaženo u javnosti, jer toliko smo navikli na loše i destruktivne novosti koje dolaze iz naše svakodnevnice da nas ništa više ne može trgnuti iz sna „Trnoružice“ u kojem tako apatično, odsutno i nezainteresirano – drijemamo. Zapravo, dnevno obitavamo i preživljavamo. 

Photo: Youtube/Screenshot

Dva velika projekta na našoj obali 

Pelješki most i ulaganje u luke diljem priobalja. Gotovo nevjerojatno za zemlju koja po svemu spada u „one koji su na margini“. Kako to izvještavaju financijska središta u svijetu Pa, ipak ovim potezom dokazalo se i pokazalo se kako se „može kad se – hoće“. Gdje ima volje, ima i načina, govori stara narodna poslovica. Možemo se jedino nadati da “mali čovik u malome mistu“ neće imati ništa protiv „napretka“, a i da će struka arhitekata i urbanista biti zadovoljna, što znači da će Dalmacija ostati prepoznatljiva unatoč novom ruhu koje odijeva. Sve ostalo je već prošla vijest iz dnevnih novina koju možete ponoviti u sljedećim stupcima. Ionako kažu kako je: „Ponavljanje majka mudrosti“. Pa obnovimo zajedno gradivo što se to točno zbivalo i zbiva na našim otocima u našim priobalnim gradovima i zašto se sve kreće naprijed. Ma kako netko „ispod oka gledao na novitade“. Oni su nužni, ako zbog ničeg drugog onda zbog uzrečice: „O, vremena! O običaji“. A usotalom: Važno je da se (o) kreće, zar ne?

Ilustracija: Pipenbaher consulting

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u rujnu prošle godine donijelo Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH kao podlogu za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Time je, po prvi puta, uz ulaganja koja je do sada izdvajalo iz Državnog proračuna, osiguralo mogućnost financiranja morskih luka iz fondova EU, a za što je na raspolaganju 80 milijuna eura.

PROČITAJTE JOŠ: 

Predstavljen projekt dogradnje luke Crikvenica vrijedan 33 milijuna kuna

VELIKA ULAGANJA: Od 150 milijuna kuna investicija, 60 milijuna u luku Crikvenica

Gordana Igrec