Plinacro d.o.o. dobio koncesiju za plinovod Zlobin-Omišalj

Foto: Youtube / Screenshot

KRALJEVICA – Na posljednjoj sjednici Vlade je usvojen prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj na području Grada Kraljevice i Općine Omišalj.

Podsjetimo kako se sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra daje na zahtjev, dok Odluku o istoj donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pod posebnom se upotrebom pomorskog dobra pritom smatra gradnja građevina i drugih objekata infrastrukture, kao što su ceste, pruge, vodovodna, kanalizacijska, energetska ili telefonska mreža.

Slijedom svega navedenog, a temeljem podnesenog zahtjeva trgovačkog društva Plinacro d.o.o., daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj.

Koncesija se dodjeljuje na vremensko razdoblje od 30 godina, i to na površini od 8.953 m2.

Izgradnjom ovog plinovoda omogućit će se otprema plina sa budućeg LNG terminala na otoku Krku, izvještava Ministarstva Ministarstvo mora.

I.B.