Zapošljavanje žena u pomorskoj industriji

Zapošljavanja i zadržavanja pomoraca u radnom odnosu te promocija pomorske industrije za žene pomorce glavne su teme posebnog sastanka koji se ovaj tjedan održava u sjedištu Međunarodne organizacije rada u Ženevi.  

Ključne teme rasprave su kako omogućiti mladim pomorcima da pronađu prvo zaposlenje na brodu, zatim kako osigurati da pomorci koji su već zaposleni na brodu zadrže svoj posao i ostvare karijeru u pomorskoj industriji, izvještava Sindikat pomoraca Hrvatske.

Konačno, posebna se važnost posvetila ženama u pomorskoj industriji. Iako se posljednjih godina sve više piše o ženama koje su odabrale pomoračku karijeru i dalje su jako često diskriminirane u odnosu na svoje kolege pomorce. Jedan od primjera takve diskriminacije je obvezan test na trudnoću koji se traži od žena prije svakog njihovog ukrcaja na brod.

Zaključci sastanka bit će predstavljeni i najvjerojatnije usvojeni od strane Međunarodne organizacije rada krajem 2019. godine te će ova UN organizacija nastaviti intenzivno raditi na promociji zapošljavanja mladih pomoraca s posebnim naglaskom na omogućavanje pristupa pomorskoj industriji ženama.

SPH