Sindikat pomoraca: “Radnici ističu da žene u Jadroliniji manje vrijede”

RIJEKA – Vodeći ljudi Sindikata pomoraca Hrvatske upoznali su radnike Jadrolinije sa Sindikatom i zaštitom radničkih prava.  

Glavni tajnik SPH Neven Melvan i predstavnik SPH za odnose s Jadrolinijom, kapetan Dragomir Mucić upoznali su radnike s aktivnostima i djelokrugom rada Sindikata te ih pozvali da se uključe u sindikalni rad. Povjerenica SPH Marijana Baćac pozvala ih je da joj se obrate ako imaju bilo kakvih problema.

Radnici Jadrolinije istaknuli su da žene u Jadroliniji manje vrijede, da se nakon porodiljnog dopusta nitko ne vrati na radno mjesto na kojem je bio prije porodiljnog te da se ljudi boje izboriti za svoja prava. Jedna od glavnih tema bio je i Nacionalni kolektivni ugovor koji još uvijek ne postoji, ističu iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

D.G.