JADROLINIJA Sastanak radne grupe za usklađivanje plaća pomoraca

Foto: Morski.hr

RIJEKA – Pregovarački tim za obračun plaća pomoraca po novoj metodi sastao se u Jadroliniji.

Predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske, NSPPBH, i SSPJ sastali su se s članovima Uprave društva Jadrolinija. Prezentacija izračuna plaća koja se bazira na konsolidiranoj plaći sastavljenoj od plaće po zvanju i dogovorenog dijela plaće ovisno o liniji, a koju su očekivali predstavnici sindikata nije iznesena jer se, kako je rečeno, kriteriji nisu uspjeli usuglasiti.

Naime, izračun još nije napravljen, a član Uprave Goran Frković je obećao da će se izračun napraviti i proslijediti sindikatima. Prijedlog sindikata je da se kod obračuna plaća vodi računa o linijama, zvanju i o brodu.

Dogovoreno je da svaki sindikat i Uprava naprave svoje prijedloge o kojima će se raspravljati na idućem sastanku koji bi se trebao održati za petnaestak dana u Zadru, izvještava Sindikat pomoraca Hrvatske.

I.B.