Luka “Santa Marina” ide pod nadležnost Lučke uprave Poreč

Photo: Boris Kačan

POREČ – Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju lučke uprave Poreč.

Naime, sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama županijska skupština utvrđuje lučko područje, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, Istarska županija je kao osnivač Lučke uprave Poreč dobila suglasnost za dvije svoje Odluke.

Prvom Odlukom utvrđuje se lučko područje luke otvorene za javni promet Santa Marina na način da se ista stavlja pod nadležnost LU Poreč, dok se drugom Odlukom smanjuje lučko područje luke otvorene za javni promet Poreč u dijelu u kojem je došlo do preklapanja s obuhvatom postojeće luke posebne namjene – luke nautičkog turizma marine „Poreč“, izvijestili su iz Vlade.

D.G.