Vlada odobrila proširenje marine Hramina u Murteru

MURTER – Vlada je usvojila izmjenu Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina.

Usvajanjem ove Odluke produžuje se rok Ovlašteniku koncesije za investicijsko ulaganje za 36 mjeseci (do 04.08.2022.) te rok za dostavu uporabne dozvole za novoizgrađeni dio luke, dok se naknada za koncesiju, koju ovlaštenik koncesije plaća, u konkretnom slučaju, ne mijenja.

Naime, Odlukom Vlade RH iz 2016. godine izmijenjen je i proširen obuhvat lučkog područja na ukupno 110.812 m2 te je ovlaštenik koncesije bio zadužen uložiti sveukupno 10 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u roku od 36 mjeseci računajući od dana zaključenja Dodatka broj 3. Ugovoru o koncesiji. No, kako su u međuvremenu unutar obuhvata koncesije marine Hramina utvrđene katastarske čestice koje su greškom ostale upisane kao javno dobro, došlo je do zaustavljanja postupka izdavanja građevinske dozvole, tj. usporavanja investicije.

Uzimajući u obzir činjenicu da kašnjenja u realizaciji ovoga projekta nisu posljedica nečinjenja ovlaštenika koncesije već objektivnih razloga i prepreka, Vlada RH donošenjem ove Odluke dodatno produžuje rokove za projekt dogradnje luke Hramina, izvještava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

I.B.