Stanovnici Dajle se protive izgradnji nove luke u svom mjestu

DAJLA – Cijela uvala bi se pretvorila u luku, bez mogućnosti za druge sadržaje. Time na samo da bi se uništila priroda, već i osnovna gospodarska djelatnost mještana – obiteljski turizam koji se temelji na čistom moru i prirodnoj obali. Za to nema nikakvog racionalnog ekonomskog, sociološkog ni ekološkog opravdanja, istaknula je u ime inicijative građana Teodora Beletić

Iako se gradnja nove luke u Dajli već čini kao gotova stvar, predstavnici tamošnje inicijative građana i dalje ne odustaju u naporima da do gradnje ne dođe, piše Glas Istre. Naime, u istoj uvali na udaljenosti od 300 metara jedna luka već postoji, a građani smatraju da je neracionalno i nepotrebno u tolikoj mjeri devastirati to područje izgradnjom dviju luka.

Povod za najnoviju reakciju građana je to što je o gradnji luke u Dajli nedavno za Glas Istre govorio župan Valter Flego. Građani dovode u pitanje zakonske osnove za gradnju te luke, a županu su se obratili i otvorenim pismom. Podsjetimo, Flego je rekao da je u tijeku ishodovanje svih potrebnih dozvola te da se početak gradnje planira ove godine. Vrijednost projekta je 24,3 milijuna kuna, a predviđeno je financiranje sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Istarske županije, Grada Novigrada te Lučke uprave Umag-Novigrad.

U inicijativi građana tvrde da buduća luka nije u skladu s Prostornim planom uređenja Istarske županije koji određuje da dvije luke u istoj uvali treba razmatrati kao jedinstvenu cjelinu. Jer, kako navode iz inicijative građana, realizacijom tih luka u naravi nastaje jedna velika luka sa 300 vezova čiji značaj postaje državni, a u Prostornom planu nije planiran kao takav.

Veliki brodovi

– Cijela uvala bi se pretvorila u luku, bez mogućnosti za druge sadržaje. Time na samo da bi se uništila priroda, već i osnovna gospodarska djelatnost mještana – obiteljski turizam koji se temelji na čistom moru i prirodnoj obali. Za to nema nikakvog racionalnog ekonomskog, sociološkog ni ekološkog opravdanja, istaknula je u ime inicijative Teodora Beletić, koja dodaje da se planiraju vezovi za brodove duge i do 20 metara, ali takve brodove građani Dajle nemaju.

– A građanima Dajle nije potrebno ni “iskrcajno mjesto za ribarska plovila”, koje se planira, budući da u Dajli nema registriranih gospodarskih ribara. Također, nije nam potrebna ni “operativna obala za male izletničke brodice”, jer ni takvih registriranih obrta u Dajli nema. Pitamo se je li možda plan Lučke uprave Umag-Novigrad premjestiti svih 50 ribarskih brodova iz novigradskog mandrača u novu luku Dajla? Također, jasno je da se potrebe građana Dajle za vezom mogu zadovoljiti uređenjem već postojeće lučice Dajla kod samostana, ili u već postojećoj luci u Karigadoru. Neracionalno je, nelogično i potpuno neisplativo planirati luku u istoj uvali u kojoj već postoji luka 300 metara udaljena od planirane, istaknula je Beletić.

Glas Istre