Program osposobljavanja turističkih vodiča za vođenje u Nacionalnom parku „Krka“

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organiziraju stručno osposobljavanje turističkih vodiča za vođenje na prostoru Nacionalnog parka „Krka“. Prvi seminar održat će se tijekom dva dana u razdoblju od 25. do 29. ožujka 2019. a do kraja godine bit će organizirana još tri seminara. Natječaj je objavljen na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta u utorak, 12. ožujka 2019.  

Sukladno članku 70. Zakona o pružanju usluga u turizmu, svaki turistički vodič koji ima položen opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge na području Republike Hrvatske, osim u zaštićenim područjima, za koja je potrebno polagati posebni dio stručnog ispita za zaštićene lokalitete po županijama, koji su određeni čl. 3. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama. To pravilo odnosi se i na turističke vodiče državljane stranih država. Posjetitelji ili agencijske grupe koje nemaju osposobljenog vodiča za zaštićena područja uvijek mogu angažirati vodiča koji je položio program na Veleučilištu u Šibeniku za stručno vođenje Nacionalnim parkom „Krka“.

– Svaki polaznik koji uspješno usvoji program seminara i s uspjehom položi završnu provjeru znanja dobit će uvjerenje o usavršavanju za poslove turističkog vodiča na području Nacionalnog parka ‘Krka’. Veleučilište u Šibeniku ima dugogodišnje iskustvo u provođenju edukativnih programa i osposobljavanja za turističke vodiče te vjerujemo kako će i ovaj program doprinijeti zavidnoj razini stručnih znanja turističkih vodiča. Osim specifičnih znanja, polaznici će steći i sposobnost unaprjeđenja organizacije i održivosti turističke ponude u zaštićenim područjima – kazao je dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica.

Photo: Ilija Kordić

Posao turističkog vodiča u Nacionalnom parku „Krka“ obavlja se na otvorenom prostoru na jedinstvenim lokalitetima NP „Krka“. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ zapošljava četrnaestero vodiča interpretatora, koji uslugu vođenja obavljaju na pet svjetskih jezika. Svaki izlet pod vodstvom interpretatora JU „NP Krka“ istraživačka je avantura u kojoj se posjetiteljima otkrivaju novi vidici i spoznaje.

– Nacionalni park ‘Krka’ zaštićeno je područje osobitih prirodnih vrijednosti i bogate kulturnopovijesne baštine a njihovo zajedništvo ono je što Krku čini posebnom i privlačnom. Upravo jedinstvo prirode i povijesti, te duge tradicije života uz rijeku, nastojimo prenijeti posjetiteljima Parka preko vodiča interpretatora koji djeluju u našoj ustanovi. Specifična znanja o Krki koja posjeduju naši vodiči interpretatori zasnivaju se na konstantnom usavršavanju i želji za prenošenjem doživljaja. Osim toga, vodiči interpretatori JU ‘NP Krka’ pružaju podršku turističkim vodičima u lokalnoj zajednici, s kojima vrlo rado surađuju na projektima, poput projekta interpretacije baštine i turizma doživljaja za održivi razvoj lokalnih zajednica – istaknula je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica.

Turistički vodiči s položenim stručnim ispitom moraju pribaviti i dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje poslova vođenja na području nacionalnih parkova i parkova prirode sukladno čl. 4. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama i koncesijsko odobrenje JU „Nacionalni park Krka“.

– Ovaj program namijenjen je u prvom redu turističkim vodičima četiriju dalmatinskih županija, ali daje mogućnost polaganja i ostalim turističkim vodičima iz udaljenijih krajeva Hrvatske. Seminar je osmišljen tako da polaznika usavrši u područjima prirodne i kulturnopovijesne baštine NP ‘Krka’ s ciljem prezentacije takvih znanja organiziranim turističkim grupama. Obilježja programa seminara predstavljaju nadogradnju dosadašnjeg programa usavršavanja za poslove turističkog vodiča za područje Šibensko-kninske županije jer se polaznika dodatno educira u području zaštite rijetke flore i faune i važnih kulturnih i povijesnih lokaliteta – dodala je Jasmina Sladoljev, voditeljica programa za osposobljavanje turističkih vodiča.

Photo: Ilija Kordić

Uvjet upisa je završen seminar i položen stručni ispit za turističkog vodiča. Cijena programa osposobljavanja iznosi 1.700 kn a uključuje troškove održavanja teorijske nastave na VUŠ-u i terenske nastave u NP „Krka“. Program se sastoji od osam sati teorijske i osam sati terenske nastave u NP „Krka“, od kojih je polovica posvećena upoznavanju prirodne a polovica kulturnopovijesne baštine.

Ugovor o poslovnoj suradnji između Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Veleučilišta u Šibeniku potpisan je za razdoblje od pet godina, do 31. siječnja 2024. U tom periodu svake godine bit će organizirano više termina za osposobljavanje turističkih vodiča za uslugu vođenja u prostoru Nacionalnog parka „Krka“. Informacije o programu i rasporedu predavanja/radionica dostupne su na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta u Šibeniku.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Katia Župan, JU „NP Krka“, katia.zupan@npk.hr 091/2254005

 

Katia Župan

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *

Sponzorirani članak
Vaš komentar