U parlamentima država Sredozemlja obilježen Dan Mediterana

Photo: WikiMap

Zagreb – Na temelju odluke Parlamentarne skupštine Mediterana, čiji je stalan član i Hrvatski sabor, svake godine se obilježava Dan Mediterana 21. ožujka, pa je tako jučer obilježen i u Saboru.  

Parlamentarna skupština Mediterana (PAM) je na 3. plenarnoj sjednici održanoj u Monaku 2008. godine, na prijedlog Stalnog odbora za međucivilizacijski dijalog i ljudska prava, jednoglasno usvojila odluku o obilježavanju Dana Mediterana 21. ožujka svake godine. Cilj obilježavanja je podsjećanje na zajedničku baštinu i nasljeđe mediteranskog prostora te promoviranje dijaloga i razumijevanja u rješavanju političkih, gospodarskih, kulturnih i vjerskih razlika.

Za ovogodišnje obilježavanje Dana Mediterana PAM je istaknuo temu “Bolje integrirano regionalno gospodarstvo za dobrobit mediteranskih građana”, koja je u središtu aktivnosti Skupštine vezano uz pitanja gospodarskog razvoja regije.

Tijekom održavanja 13. plenarne sjednice PAM-a, u veljači 2019. godine, Skupština je usvojila rezoluciju o gospodarskim pitanjima od interesa za mediteransku regiju. Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u PAM-u i potpredsjednica Stalnog Odbora za gospodarsku, društvenu i okolišnu suradnju PAM-a Dragica Vranješ predstavila je izvješće i usvojenu rezoluciju u kojoj se pozivaju članice PAM-a na usvajanje mjera koje omogućuju podršku i razvoj malog i srednjeg poduzetništva te doprinose stvaranju novih radnih mjesta. Osvrnula se na aktivnosti i doprinos PAM-a na tom području te naglasila ključnu ulogu gospodarskog rasta za postizanje političke stabilnosti i društvenog razvoja mediteranske regije.

PAM, u okviru rada Stalnog odbora za gospodarsku, društvenu i okolišnu suradnju, aktivno sudjeluje u rješavanju izazova s kojima se suočava multilateralna trgovina i koji predstavljaju ozbiljnu prepreku regionalnoj gospodarskoj i političkoj integraciji. Putem svojeg Gospodarskog panela i Akademske platforme nastoji pružiti parlamentima država članica informacije i alate za poticanje trgovine i gospodarsku integraciju regije. U suradnji s ostalim međunarodnim akterima, financijskim institucijama, OECD-om i WTO-om radi na promicanju održivog gospodarskog razvoja, s ciljem uspostave jedinstvenog, koherentnog i usklađenog euro-mediteranskog gospodarskog područja. Ujedno, PAM ističe ključan doprinos zastupnika nacionalnih parlamenata i njihovog zakonodavnog djelovanja u provedbi gospodarskih reformi.

Stoga je inicijativa PAM-a za obilježavanje Dana Mediterana prigoda da svi parlamenti država Sredozemlja govore jednim glasom u potpori boljem životu svih građana ove regije.

I.B.