Suradnja za očuvanje autohtonih sorti vinove loze otoka Mljeta

MLJET – Točna identifikacija i obnova tradicionalnog uzgoja starih autohtonih sorti vinove loze otoka Mljeta (Kuljenača, Mrkuša, Lovorika i Zlatarica) bili su tema sastanka predstavnika Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i udruge Lokalna akcijska grupa “LAG 5”.

Ovim je započeta suradnja sa zajedničkim ciljem da se te stare mljetske sorte vinove loze evidentira, sačuva, analizira i potencijalno gospodarski eksploatira, a da se i obnovom zapuštenih polja revitalizira poljoprivreda na otoku Mljetu.

Aleksandar Popijač / Slavica Kraljević

Sastanku su nazočili izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marijeta Čalić iz LAG 5 te predstavnici JU “NP Mljet”, dr. sc. Aleksandar Popijač i Jakov Nodilo, mag. ing. silv. Nakon sastanka je organiziran terenski obilazak vinograda u Pomjenti, Velikoj Pomi, Maloj Pomi, Ivanjem polju, Blatskom polju, Dugom polju i Babinom polju.

Aleksandar Popijač / Slavica Kraljević

Prošli mjesec prikupljeni probni pupovi Kuljenače poslani su u rasadnik na razmnožavanje pa će prvi cijepovi biti spremni 2020. godine.

dr.sc. Aleksandar Popijač