Zadržavanje statusa na Bijeloj listi STCW Konvencije

Photo: Morski.hr

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) ¸je po prvi put u svojoj povijesti pristupila revidiranju liste država koje se nalaze na tzv. Bijeloj listi STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te je Republika Hrvatska zadržala svoj status na Bijeloj listi zajedno sa još 53 države potpisnice navedene Konvencije.

Na revidiranom se popisu osim Hrvatske nalaze još 16 država članica Europske unije i to: Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska i Španjolska.

Valja također naglasiti kako su sa iste izostavljene potpisnice Konvencije koje imaju veliki broj pomoraca koji posjeduju njihove svjedodžbe o osposobljenosti, poput: Filipina, Francuske, Nizozemske, Velike Britanije, Rumunjske i dr.

Osnova za revidiranje tzv. Bijele liste utvrđena je Pravilom I/7 STCW Konvencije, a potpisnice Konvencije svoj status na listi zadržavaju podnoseći periodična izviješća Međunarodnoj pomorskoj organizaciji i pozitivnim ocjenjivanjem istih od strane Odbora za pomorsku sigurnost (Maritime Safety Committee).

Navedenim izviješćem potpisnice Konvencije dužne su dokazivati kontinuiranu i potpunu primjenu međunarodno utvrđenih standarda koji se odnose na obrazovanje i izobrazbu pomoraca, izdavanje svjedodžbi o osposobljenosti te držanju straže pomoraca, a sankcija za neispunjavanje propisanih obveza je brisanje sa Bijele liste i potencijalno ugrožavanje pomoraca koji posjeduju svjedodžbe o osposobljenosti izdane od te države.

Photo: Pixabay

Posljednje izviješće izrađeno u skladu sa navedenim Pravilom I/7 STCW Konvencije Republika Hrvatska dostavila je Međunarodnoj pomorskoj organizaciji u siječnju 2018. godine, a isto je potvrđeno na 100. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost u prosincu 2018. godine.

Zadržavanjem statusa na tzv. Bijeloj listi za Republiku Hrvatsku koja broji preko 15.500 pomoraca u međunarodnoj plovidbi dali smo svoj doprinos u nastavku unapređenja sustava obrazovanja i izobrazbe pomoraca, te izdavanju svjedodžbi o osposobljenosti, a koji ima za cilj unaprijediti njihova znanja i vještine na način da isti uvijek budu u skladu sa međunarodno utvrđenim standardima i da njihova visoka kvalificiranost bude i dalje prepoznata na zahtjevnom svjetskom tržištu rada.

Ovaj uspjeh daje nam za pravo razvijati i promicati Hrvatsku kao međunarodni centar izvrsnosti za školovanje pomoraca, a što je i jedna od mjera Vlade Republike Hrvatske iz važeće Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Ponosni smo na činjenicu da su naši pomorci poznati i priznati u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“, a takav status je potvrđen i ovim priznanjem krovne Međunarodne pomorske organizacije, kažu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

D.G.