Jakišnica više nema status luke već privezišta

JAKIŠNICA/NOVALJA – Vlada je podržala Odluku Skupštine Ličko-senjske županije o osnivanju Lučke uprave Novalja, a kojom se luka Jakišnica izuzima iz njezine nadležnosti.

Luka Jakišnica ovim izuzimanjem više nema status luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, te se ista, u konkretnom slučaju, u buduće namjerava koristiti kao privezište.

Dodajmo ovome kako je luka prethodno brisana i iz Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije,  kao i to da donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne samouprave.

I.B.