MORH vježbao tegljenje protupožarnog zrakoplova

Photo: Hrvatska vojska / HRM

DIVULJE/KAŠTEL ŠTAFILIĆ – Snagama Flotile Hrvatske ratne mornarice raketna topovnjača RTOP-41 „Vukovar“ i desantni brod minopolagač DBM-81 „Cetina“ pripadnici HRM-a uvježbavali su u utorak, 2. travnja 2019., tegljenje protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tipa AT-802 FIRE BOSS. 

Uvježbavanje se provodilo u području Kaštelanskog zaljeva, ispred Zrakoplovne baze Divulje, s ciljem izrade standardnog operativnog postupka u slučaju kvara odnosno zastoja protupožarnog zrakoplova i njegova prinudnog slijetanja na more.

Hrvatska vojska / HRM

Sve pripremne radnje i postupci provedeni su sukladno planiranom, a u svrhu izrade dokumenta koji će biti primjenjiv brodovima svih državnih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, izvijestio je MORH.

I.B.