Proširuju se lučki bazeni luke Gaženica i ribarske luke Kali – Vela Lamjana

Photo: Boris Kačan

ZADAR – Vlada je na sjednici usvojila prijedlog Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar. Izmjenom se proširuje obuhvat lučkih bazena luke Gaženica i ribarske luke Kali – Vela Lamjana.

Također, ažuriraju se i granice luke na način da se izražavaju u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, te se mijenja sjedište/adresa Lučke uprave.

Sve navedene izmjene potrebne su radi novih investicija u luke, s obzirom da je Lučka uprava Zadar projekte modernizacije i dogradnje ribarskih luka Vela Lamjana i Gaženica tijekom protekle godine kandidirala za sufinanciranje iz Operativnog program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020.

Ukupna potpora dodijeljena zadarskoj Lučkoj upravi za luku Vela Lamjana pritom iznosi preko 36 milijuna kuna, a za luku Gaženica 23 milijuna kuna, od čega je doprinos EU sredstava 75% posto.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture još ističu da usvajanje današnje Odluke nema fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.

I.B.