U Splitu niče nova teretna luka u koju će moći pristati i kruzeri

Foto: Boris Kačan

SPLIT – Porastom broja putnika (5,4 milijuna u 2018. godini) i posebno vozila (811 tisuća), povećava se prometno zagušenje u centru Splita i bazenu Gradska luka. Tijekom zadnja dva desetljeća broj putnika u luci Split se više nego utrostručio, a broj vozila više nego udvostručio. Lučka uprava Split reagirala je na predviđeni porast prometa udvostručenjem operativnih površina tijekom dva desetljeća. Međutim, sa sadašnjim rastom od oko pet posto godišnje u bazenu Gradska luka u bliskoj budućnosti neće biti moguće pružati usluge na najvišoj razini.

Problem je najizraženiji tijekom srpnja i kolovoza kada kroz Gradsku luku prođe oko 40 posto putnika i vozila na godišnjoj razini. Najproblematičniji su vršni vikendi u tom razdoblju. Ukupno 183 tisuće kamiona koji prevoze teret kroz Gradsku luku uzrokuju velike probleme zagušenja u bazenu Gradska luka i inače u centru Splita. Broj kamiona se tijekom posljednja dva desetljeća više nego udvostručio – sa 79 tisuća se povećao na 183 tisuće. Stoga, ulaganjem u novu infrastrukturu, Lučka uprava Split nastoji smanjiti zagušenja kako unutar bazena Gradska luka i centra Splita, piše Dalmacija danas.

Izgradnjom infrastrukture na lokaciji na Stinicama, Lučka uprava Split bi izgradila manipulativnu površinu za pristajanje brodova. Planirana je realizacija šest vezova sa rampama za ro-ro brodove. Predviđeno je prebacivanje teretnih kamiona na novoizgrađenu infrastrukturu kako bi se smanjila zagušenost unutar bazena Gradska luka i centra Splita, poglavito tijekom vršnih ljetnih mjeseci. Dakle, putnici i osobna vozila ostaju u bazenu Gradska luka. Njihovo se prebacivanje na drugu lokaciju u Lučkoj upravi Split nikad nije ni razmatralo, niti dolazi u obzir, s obzirom na to da Lučka uprava Split postoji prije svega radi naših otočana.

Duži put za 7 nautičkih milja

Put trajekata prema lokaciji Stinice je 7 NM duži. To stvara slijedeće troškove: troškovi vremena (za vozače kamiona i posadu trajekta), trajektne operativne troškove, zagađenje zraka te troškove klimatskih promjena. Međutim, koristi su znatno veće od troškova. Naime, povećanje infrastrukturnih kapaciteta i kretanje domaćeg kamionskog prometa prema lokaciji Stinice omogućit će brži protok prometa vozila prema bazenu Gradska luka, te smanjenje prosječnog čekanja za ukrcaj/iskrcaj. Udaljenost i vrijeme putovanja za kamione koji putuju s autoceste prema Stinicama će biti smanjeni u odnosu na udaljenost i vrijeme putovanja do bazena Gradska luka. Kao posljedica uštede vremena, ostvarivati će se manje radnih sati motora i manja potrošnja goriva, te sukladno tome smanjenje onečišćenja zraka i smanjenje emisije buke. Osim toga, mjere koji mogu umanjiti troškove su korekcije državnih subvencija i lučkih pristojbi.

220 milijuna kuna

Projekt je u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.; Prioritetna os 7; Investicijski prioritet 7ii; Specifični cilj 7ii1: Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike). Ulaganje se priprema sukladno Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine, u koji je Projekt uključen. Projekt je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.) i Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine u kojima se kao specijalizacija luke Split  navode RO-RO, putnički promet i prihvat brodova na kružnim putovanjima. Investicijski troškovi (bez PDV-a) iznose oko 220 milijuna kuna.

Dalmacija danas