Šibensko brodogradilište u stečaju mora prodati četiri broda

Photo: ncprefit

ŠIBENIK – Brodovi NCP-Remontnog brodogradilišta u stečaju, njih četiri komada od imovine tog stečajnog dužnika, idu na bubanj, odlučeno je na travanjskom ročištu na šibenskoj ‘ispostavi’ Trovačkog suda u Zadru.

Na prodaju idu brodovi Tmara, Krešimir, Mandalina i Uzorita. Nad Tmarom postoji upisano založno pravo Jadranske banke, nad Krešimirom založno pravo imaju Jadranska banka i ljubljanska Iskra, dok nad Mandalinom i Uzoritom založno pravo imaju Jadranska banka i Banka splitsko-dalmatinska, doznajemo u Ministarstvu pravosuđa, piše ŠibenikIn.

Tmara je tegljač sagrađen 1953. godine u Rijeci, a motorna brodica PŠ Krešimir izgrađena je 1998. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Motorni tegljač Mandalina datira iz 1975. godine, a sagrađen je za tegljenje i snabdijevanje, a tegljač Uzorita sagrađen je iste godine u Bristolu.

Inače, kako stoji u izviješću o tijeku stečajnog postupka, temeljem odluke skupštine vjerovnika, u zakupu su sva oprema i postrojenja na kojima se kontinuirano obavljalo poslovanje. Na skupštini održanoj u siječnju ove godine odlučeno je pokrenuti process unovčenja dijela imovine koja nije nužna za operativno poslovanje, a ugovor o prijenosu koncesije pomorskog dobra potpisan je sa slovenskom Iskrom 30. siječnja.Skupština vjerovnika održana 19. ožujka ove godine odlučila je unovčiti i ostatak imovine dužnika te je donijela odluku o prekidu poslovanja dužnika u stečaju.

Podsjetimo, stečaj nad trgovačkim društvom Nautički centar Prgin remontno brodogradilište Šibenik otvoren je 16. siječnja 2017. godine čime su dospjele sve nedospjele tražbine koje vjerovnici imaju prema založnom dužniku.

Koncesija za navedeno brodogradilište dana je na rok od 30 godina, odnosno do 24. listopada 2034. godine. Novi ovlaštenik koncesije je Iskra brodogradilišne, novoosnovano društvo u stopostotnom vlasništvu Iskra d.d. registriranog u Republici Sloveniji. Grupa Iskra završila je poslovnu godinu 2017. prometom od 82,3 milijuna eura uz dobit od 4,7 milijuna eura.

– Važno je istaknuti kako se odlukom o prijenosu koncesije omogućava nastavak brodograđevne djelatnosti u ovom brodogradilištu, izbjegava trajni gubitka radnih mjesta,– istaknuo je prilikom preuzimanja NCPO Remontnog brodogradilišta u stečaju Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastructure.

ŠibenikIn