Vrijedna vatrogasna oprema predana DVD-u Mljet

Photo: NP Mljet

MLJET – Suradnja Dubrovačko-Neretvanske županije, JU “Nacionalni park Mljet” i Općine Mljet rezultirala je opremanjem DVD-a Mljet nužnom kvalitetnim vatrogasnom opremom.

U petak, 26. travnja u prostorijama Općine Mljet predstavnici JU Nacionalni park Mljet, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i načelnik Općine Mljet Đivo Market predali su predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mljet Draganu Medanu više desetaka tisuća kuna vrijednu vatrogasnu opremu.
Ljudsku i tehničku bazu  DVD-a Mljet čine komunalna društva Općine Mljet, a zajedno sa DVD-om Montokuc (kome je baza Javna ustanova Nacionalni Park Mljet) i Javnom vatrogasnom postrojbom Mljet čine respektabilnu operativnu silu od preko 70 operativnih vatrogasaca i preko 15 vozila koji mogu biti angažirana u trenutku gašenju požara, i koji su spremni profesionalno i volonterski čuvati naš zeleni otok.
Lucija Radulj