Općina Milna izišla iz financijske blokade

Milna, Brač / Photo: Boris Kačan

MILNA – Nakon duljeg vremena, Općina Milna je napokon izašla iz financijske blokade, piše portal Brač online.

Nakon lokalnih izbora u listopadu 2018. godine od kad je izabran gradonačelnik Frane Lozić i Općinsko Vijeće ova općina je bez prestanka bila u blokadi, s dugom od 4.936.876,04, s pripadajućim kamatama u iznosu od 682.313,00 kuna. Dug prema ovrhovoditeljima je podmiren i općina više nije u blokadi na zadovoljstvo njenih mještana.

Općina Milna od danas može započeti s pripremom projekata i aktivnosti, koje će moći realizirati uz pomoć europskih, nacionalnih i regionalnih fondova, što do sada zbog blokade nije bilo moguće.

Brač online