LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu

LASTOVO – LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“,  jedan je od 40 projekata na razini Europske unije koji je u 2018. sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske iz potprograma LIFE „Priroda i biološka raznolikost“. Također, ovo je jedini projekt iz tog potprograma odobren u 2018. za Hrvatsku u kojem je vodeći partner iz Hrvatske i prvi LIFE projekt koji će biti vođen od strane hrvatske nevladine organizacije.

Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023. Provodi ga udruga BIOM zajedno s partnerima Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javnom ustanovom „Park prirode Lastovsko otočje“ i BirdLife Malta.

Cilj je identificirati morska područja u južnom dijelu Jadrana važna za 3 vrste morskih ptica (sredozemni galeb, kaukal i gregula), procijeniti glavne prijetnje koje utječu na njihove populacije te definirati i provoditi aktivnosti koje će ih ublažiti.

Sredozemni galeb – Photo: BIOM / Biljana Ječmenica

Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana, njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj

Sve tri vrste su isključivo morske i na kopno, odnosno otoke, dolaze samo radi gniježđenja te su uvelike ugrožene prisutnošću predatora poput štakora i mačaka, dok je sredozemni galeb ugrožen i zbog kompeticije oko staništa s galebom klaukavcem. Potencijalne prijetnje su i morski otpad te slučajni ulov prilikom ribolova.

Gnijezdo i jaja sredozemnog galeba – Photo: Arhiva JUPPLO

Projektno područje obuhvaća dva područja unutar ekološke mreže (Natura 2000) Lastovsko otočje i Pučinski otoci, odabrana su zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom.

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu projekta.

Ukupan proračun projekta LIFE Artina „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ iznosi 1.921.387 €, a sufinanciran je sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594, dok je na razini Hrvatske sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Gregula – Photo: Arhiva JUPPLO

Predavanje na ovu temu će se održati u petak, 3. svibnja 2019. u 11 sati na Pjevoru u Lastovu i predstavit že se kroz animacijske aktivnosti za djecu i lokalno stanovništvo te kratku prezentaciju aktivnosti projekta.

Vida Zrnčić