EK Hrvatskoj: “Zaštitite morske vode!” – Vlada RH odgovorila, ali tajno

Photo: Boris Kačan

BRUXELLES/ZAGREB – Europska komisija uputila je Hrvatskoj u ožujku službenu opomenu jer do zadanog roka nije ispunila obvezu izvještavanja o stanju okoliša morskih voda na temelju Direktive o pomorskoj strategiji. Hrvatska Vlada je  odgovorila u četvrtak, ali na zatvorenoj sjednici, pa će odgovor ostati tajna. 

Nije zato tajna nezadovoljstvo radom Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je, kako su neki primijetili, i u samom nazivu u koliziji samo sa sobom.

Ministarstvu zaštite okolliša propalo 900 milijuna kuna

Apelirali su ministru Tomislavu Ćoriću pojedinci, udruge, aktivisti, kao i priobalno i otočno stanovništvo zbog nedovoljne aktivnosti po pitanju zaštite morskog okoliša, jer se prema mnogima, više bavi ovim drugim dijelom naziva u ministarstvu – energetikom.

Hrvatskoj je za zaštitu okoliša iz EU fondova na raspolaganju 1,9 milijardi eura, ali će zbog loših rezultata njegova ministarstva, iz EU fondova dobiti 900 milijuna kuna manje od planiranog, pisao je krajem travnja Telegram. Ćorićevo ministarstvo se pravdalo neučinkovitotošću javne nabave, dakle propustima upravo njegove vlastite Vlade.

Photo: Video/Screenshot

Prozvano devet država da zaštite more

Europska komisija pozvala je Bugarsku, Cipar, Dansku, Hrvatsku, Litvu, Maltu, Sloveniju, Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu da se pridržavaju svojih obveza izvješćivanja o stanju okoliša morskih voda na temelju Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ).

obrazloženju stoji da se Direktivom osigurava sveobuhvatan okvir za zaštitu mora i oceana EU-a te održivo gospodarenje njihovim biološkim bogatstvom. Države članice složile su se u lipnju 2008. da će do 15. listopada 2018. preispitati i ažurirati svoju procjenu stanja okoliša tih voda te utjecaja ljudskih djelatnosti na njega, definiciju dobrog stanja okoliša i okolišne ciljeve. Navedene zemlje nisu predale izvješća Komisiji do zadanog roka. Komisija je stoga odlučila pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene tim državama članicama. One su dobile dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazložena mišljenja.

Photo: Pixabay/Facebook

Komisija je Hrvatsku uz još 4 zemlje pozvala da poboljšaju nacionalne propise, pa su nam tako zamjerili nedostatak određenih zahtjeva u pogledu sudjelovanja javnosti, ograničenja sudskog preispitivanja suglasnosti za izvedbu projekta, te činjenicu da kazne za kršenja nisu određene.

Jedino Hrvatskoj dvije službene opomene zbog nedostatka u propisima o vodi za piće

Komisija je odlučila poslati dvije službene opomene Hrvatskoj zbog nedostataka u njezinim propisima o vodi za piće (Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, Direktiva Vijeća 98/83/EZ) i o podzemnim vodama (Direktiva o podzemnim vodama, Direktiva 2006/118/EZ).

Photo: Sibenik In

Prema prvoj direktivi voda za piće ne smije sadržavati mikroorganizme, parazite ni bilo kakve tvari koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi. Čini se da je hrvatsko zakonodavstvo blaže od standarda EU-a jer se u njemu ne spominje „potencijalna” opasnost za zdravlje ljudi niti se propisuju stroge zaštitne mjere za kvalitetu vode u školama, bolnicama i restoranima. Nedostaju i odredbe o obavješćivanju javnosti o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi. Nedostaci su pronađeni i u hrvatskom zakonodavstvu o podzemnim vodama.

Države članice dužne su na temelju Direktive o podzemnim vodama poduzeti opsežne mjere za zaštitu tog resursa od pogoršanja njegova stanja i kemijskog onečišćenja. Čini se da hrvatsko zakonodavstvo ne obuhvaća zahtjeve za geotermalne i mineralne vode, a nacionalni standardi za ocjenu kemijskog stanja podzemnih voda nisu potpuno usklađeni s europskim standardima. Komisija stoga upućuje službene opomene u kojima je hrvatskim tijelima dala rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom Komisija može uputiti obrazložena mišljenja.

Photo: Čitatelj/Screenshot

Vlada odgovorila pet do dvanaest

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenoj sjednici odgovorila samo nekoliko dana prije isteka roka. Pa iako se radilo o opomeni Europske komisije, u Priopćenju sa zatvorenog dijela 155. sjednice Vlade navode da su odgovorili na “obavijest Europske komisije” u vezi s morskim okolišem.

Odgovori koje je Vlada utvrdila, bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a pojašnjavaju da nisu objavljeni zbog toga što je “uobičajeno da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje”.

No, ako je uobičajeno, je li i pravedno? Fekalne vode u moru i pitkoj vodi češća su pojava uz hrvatski dio Jadrana nego ikad prije. Tako smo od slogana Hrvatske turističke zajednice “Mediteran kakav je nekad bio”, došli do umanjivanja njegove surove stvarnosti koju ne vide samo oni, čiji je posao briga o moru i zdravlju ljudi.

D.G.