Etnografska zbirka u vodenicama na Skradinskom buku i Roškom slapu proglašena kulturnim dobrom

SKRADIN – Etnografska zbirka NP „Krka“, smještena na lokacijama Roški slap i Skradinski buk, ima svojstvo kulturnog dobra. Utvrđeno je to u Rješenju koje je 5. ožujka 2019. donijelo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Zbirka se sastoji od 190 predmeta, kataloški podijeljenih u nekoliko tematskih cjelina: sobni inventar, posuđe, mjere za žito, predmete vezane za osobnu higijenu, pomagala za obradu tekstilnih sirovina i proizvodnju tekstila, tkanine, poljodjelske sprave, drveno zaprežno vozilo i opremu za magarce, te kovačke alate i proizvode.

Photo: NP Krka

– Predmeti iz ove etnografske zbirke skupljeni su ponajviše otkupom i donacijama stanovnika okolnih sela, a neki od njih nađeni su u napuštenim kućama. Inventar, iako je skroman, predstavlja način stanovanja i privređivanja stanovništva uz rijeku Krku do kraja 70-ih godina 20. stoljeća. Stoga je ova zbirka lokalnog značaja zavrijedila upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – stoji u Rješenju. Na Listi zaštićenih kulturnih dobara nalazi se pod brojem Z – 7303. Etnografska zbirka Nacionalnog parka „Krka“ smještena je na dvjema najposjećenijim lokacijama u Parku: dio je smješten u obnovljenoj vodenici (Šosterinoj mlinici) na Roškome slapu, a dio u vodenicama na Skradinskome buku.

Na šest od sedam slapova Nacionalnog parka „Krka“ nalaze se vodenice i stupe, koje govore o drevnoj čovjekovoj prisutnosti na tom prostoru i o načinima na koji je koristio vodenu snagu rijeke. Tijekom burne povijesti vodenice su često bile rušene i ponovno građene, a današnje su izgrađene krajem 19. st. Kao svjedočanstva ruralnog graditeljstva i gospodarske prošlosti, danas one imaju kulturnopovijesno značenje, pa se, s obzirom na način njihova korištenja i pučki izraz, smatraju etnografskim spomenicima.

Photo: NP Krka

JU „NP Krka“ na takav ih način i valorizira. Najprije je sanirano i obnovljeno nekoliko vodenica na Skradinskom buku, koje su dobile novu namjenu, muzejsku i ugostiteljsko-posjetiteljsku.

Photo: NP Krka

U vodenicama su također primijenjena nova svjetlosna rješenja koja njihov sadržaj i izložene primjerke prikazuju na nov i poseban način. Na Roškome slapu obnovljene su tzv. fratarska vodenica, vodenica franjevačkog samostana na Visovcu, i vodenica miljevačke obitelji Šostera. U potonjoj vodenici uređena je, iznad mlinova, kužina, opremljena kompletnim tradicijskim namještajem i priborom vezanim za ognjište, miješenje i pečenje kruha, kuhanje jela, sjedenje i blagovanje. Tu je i ambar s trima pregradama, u koje je mlinar spremao ujam, koji je uključivao tri vrste brašna: ječmeno, pšenično i kukuruzno. Mlinareva soba također je opremljena potrebnim posobljem: tu su krevet, stol sa stolicama, manji sanduk za držanje hrane, škancija (polica za posuđe), umivaonik, ogledalo…

Vodenice su otvorene za posjećivanje i gotovo uvijek izazivaju divljenje i oduševljenje. U njima ćete susresti mlinara, kovača i tkalju, koji će vam prenijeti svoje znanje i ljubav prema tradiciji i životu čovjeka uz rijeku. Među brojnim tradicionalnim predmetima mogu se vidjeti sumpreš, metalno glačalo s podnožjem u obliku trokuta i otvorima za razgorijevanje žara, sukanac, debeli zimski pokrivač za krevet, izrađen od bijele vune, s crvenim i crnim prugama pravilno raspoređenim cijelom dužinom, samar, drveno sedlo za magarca, baba, ručni mijeh za raspirivanje kovačke vatre, i zobnica, torba „gasne“ (tamne) boje s utkanim paralelnim prugama žute, zelene i bijele boje.

Katia Župan