KONFERENCIJA O RIBARSTVU Održivo upravljanje ribljim resursima i budućnost ribarstva u Hrvatskoj

Foto: Morski HR

ŠIBENIK –  U šibenskom Amadria Parku, Convention Centre Šibenik, 13. i 14. svibnja okupit će se predstavnici struke i resornih ministarstava na prvom takvom sveobuhvatnom događaju “Konferenciji o ribarstvu”

Kakvo je stanje stokova male plave ribe? Koliko je europskih sredstava isplaćeno kroz razne mjere potpore financirane kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo? Što donosi sadržaj Prijedloga EU plana za malu plavu ribu u Jadranu? Kolika su sredstva na raspolaganju za financiranje?

Na ova i brojna druga pitanja vezana uz budućnost održivog ribarstva u Hrvatskoj odgovarat će se 13. i 14. svibnja kad će se u šibenskom Amadria Parku, Convention Centre Šibenik okupiti predstavnici struke i resornih ministarstava na prvom takvom sveobuhvatnom događaju, „Konferenciji o ribarstvu”, piše Dalmacija danas.  Središnji izazov ribarstva u hrvatskom Jadranu je – održivo upravljanje ribljim stokovima, sa fokusom na malu plavu ribu.

Kako bi se taj riblji resurs sačuvao i razvio, potrebno je dosljedno provođenje plana upravljanja, intenzivna suradnja sa znanstvenom zajednicom, i najuža suradnja sa Talijanskom Republikom na području Jabučke kotline. Upravo je u tom dijelu podmorja uspostavljen trogodišnji režim stroge zaštite kao zalog za budućnost tog ribljeg stoka.

Photo: Jurica Gašpar

Konferenciju organizira Ministarstvo poljoprivrede, a sufinancirana je sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Naime, upravo su EU fondovi ključni za izgradnju cjelovitog sustava upravljanja i nadzora, pa će o tome biti dosta govora. Skup će okupiti predstavnike struke, gospodarske i obrtničke komore te predstavnike svih resornih ministarstva.  Tijekom dva dana sudionicima će biti prezentirani podaci te će se raspravljati o upravljanju resursima i održivoj akvakulturi, Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo: programskom razdoblju 2014.-2020. i pripremama za financijsku perspektivu 2021.-2027., digitalizaciji dostave podataka u ribolovu, provedbi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu te o športskom ribolovu na moru i slatkim vodama. U zgusnutom programu konferencije, konkretne rasprave će se voditi i o uspostavi sljedivosti proizvoda ribarstva pomoću barkoda kao i o mobilnim aplikacijama u ribarstvu.

Važnost ove konferencije najbolje ilustriraju tematske brojke. Ribolov male plave ribe kao najvažniji dio ribarstva Hrvatske broji preko 200 plovila te izravno zapošljava oko 1400 ljudi. O njemu ovisi i cjelokupna industrija prerade ribe koja zapošljava oko 3300 ljudi, ali i djelatnost uzgoja tuna. Tu je i koćarski ribolov koji broji flotu od preko 350 plovila. S druge strane ukupna proizvodnja u akvakulturi (morska i slatkovodna) u 2017. godini iznosila je 17.115 tona pri čemu uzgoj bijele morske ribe (lubina i komarče) iznosi gotovo 70 posto ukupne vrijednosti proizvodnje u akvakulturi, koja je iznosila 101 milijun eura. Radi se dakle o važnom području kako za Hrvatsku tako i za EU, stoga je u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju ukupno 348,7 milijuna eura (252,6 milijuna eura iz proračuna EU, a 96,1 milijuna eura iz proračuna RH).