HRVATSKI APSURDI Tankerska plovidba mora plaćati korištenje hrvatskih šuma

Photo: Pixabay

ZADAR – Kakve veze ima Tankerska plovidba s korištenjem općekorisnih funkcija šuma u Republici Hrvatskoj? Nikakve, ali je s njime veže Zakon o šumama, prema kojem su sve pravne osobe koje u RH obavljaju gospodarsku djelatnost dužne platiti 0,0265 % od ukupnog prihoda za ovu namjenu.

S obzirom da je Tankerska plovidba u 2013. godini ostvarila prihod od 885 milijuna kuna, Hrvatske šume ispostavile su račun 234.232,59 kuna. Tankerska nije pristala platiti račun, pokrenut je postupak ovrhe a Trgovački sud ovih je dana zadarskom brodaru naložio plaćanje 179.418 kuna, piše 057 info.

Tankerska plovidba odbijala je platiti iznos jer je smatrala da se kao osnovica za obračun naknade uzima prihod ostvaren na domaćem i stranom tržištu od obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ali ne i prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti u inozemstvu. Smatrala je da relevantan može biti i prihod na inozemnom tržištu, ali isključivo od gospodarske djelatnosti koja se obavlja u Republici Hrvatskoj, budući da se funkcije šume mogu koristiti isključivo na teritoriju RH.

Sud je ipak prihvatio stav Hrvatskih šuma da naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaćaju sve pravne osobe koje u RH obavljaju gospodarsku djelatnost, a Tankerska je obvezna plaćati naknadu za prihod ostvaren u RH i inozemstvu. Osnovica je umanjena za iznos dividende i preplate iz 2012. godine, pa je obveza plaćanja manja od tužbenog zahtjeva, presudio je sudac Tomislav Jurlina.

057 info