SDP za ravnopravnu Hrvatsku! Temeljne vrijednosti hrvatskih i europskih socijaldemokrata su solidarnost, pravda i pravednost, jednakost, ravnopravnost, kohezija i sigurnost! Socijaldemokratska vizija Hrvatske i Europe je optimistična, pozitivna i usmjerena na jačanje svih, a posebno marginaliziranih i diskriminiranih dijelova društva. To je osnovna nit vodilja SDP-ovog programa i poruka.

SDP se zalaže za drugačiji pristup Vlade Republike Hrvatske i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Naši zastupnici moraju promicati hrvatske interese u Europskoj uniji, a naša Vlada mora promijeniti svoju politiku i postati kritičnija prema nekim politikama koje se kreiraju na razini Unije.

SDP smatra da je članstvo u EU i te kako doprinijelo demokratizaciji i jačanju ekonomske snage Hrvatske, ali još uvijek ni blizu onoga što svi mi u Hrvatskoj očekujemo. Veliki dio odgovornosti za to snose zadnje dvije HDZ-ove vlade koje su se pokazale potpuno nesposobnim da iskoriste mogućnosti koje članstvo u EU pruža. Naime, svjedoci smo retrogradnih procesa, slabljenja demokracije i djelovanja pravne države, bujanja korupcije te političkih i ekonomskih afera u režiji aktualne vlasti.

Mladi ljudi u Hrvatskoj su zbog niza razloga opravdano kritični te jasno i otvoreno izražavaju svoj bunt napuštajući zemlju u velikom broju tražeći pritom svoju priliku u razvijenim zemljama EU.

SDP će se i dalje zalagati za javno financirano i kvalitetno obrazovanje, kao i za to da se mladim ljudima otvaraju perspektive za ostanak u Hrvatskoj, a ne da im se prijeti naplatom troškova obrazovanja, ako otiđu ondje gdje su im bolji uvjeti života i rada. Cilj SDP-a je  preokrenuti priču – umjesto da, zbog mogućnosti koje je otvorilo članstvo u Europskoj uniji, mladi odlaze iz Hrvatske, moraju se iskoristiti mogućnosti i sredstva Europske unije kako bi se mlade ljude, u što većoj mjeri, zadržalo ovdje ili čak i privuklu u Hrvatsku. Fokus je stoga na obrazovanju, zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja mladih! 

Photo: SDP promo

Novi ekonomski model, baziran na održivosti i ravnopravnosti

Socijaldemokrati Europske unije se zalažu za novi ekonomski model koji se bazira na ukupnom društvenom progresu, socijalnoj i ekološkoj održivosti, rodnoj ravnopravnosti, ljudskim i radničkim pravima i socijalnoj zaštiti (osobito tijekom nezaposlenosti ili nemogućnosti obavljanja poslova zbog zdravstvenih razloga).

Radnice i radnike u modernom društvu potrebno je zaštititi, ali i vratiti njihovo povjerenje u institucije smanjivanjem prekarnih oblika rada. Potrebno je pripremiti mlade, i one nezaposlene, kao i one zaposlene, na promjene koje donose nove tehnologije i promjene na tržištu rada pri čemu SDP posebno naglašava važnost cjeloživotnog učenja, razvoj poduzetničko – stvaralačkog duha i priznavanja neformalnih oblika učenja i stjecanja znanja.

Zato je SDP ponudio građanima jasnu alternativu u politici plaća. SDP je predstavio ideje za povećanje plaća za preko 600 000 naših građana, uključujući učitelje, profesore, zdravstvene djelatnike, informatičare, inženjere… Predložio je da minimalna plaća u Republici Hrvatskoj iznosi 60% prosječne bruto plaće, što bi u ovom trenutku iznosilo oko 4000 kn kako bi se osigurao minimum egzistencije za radnike u Hrvatskoj te se založio za uvođenje minimalne plaće na razini Europske unije.

SDP će se zalagati za snažnije mjere poticanja zapošljavanja i samozapošljavanje visoko obrazovanih stručnjaka, inženjera i doktora znanosti bez kojih nije moguće ići u smjeru progresivne ekonomije utemeljene na novim tehnologijama.

SDP smatra da svaki sadašnji i budući umirovljenik i umirovljenica zaslužuje poštenu mirovinu s kojom može dostojanstveno živjeti. Za SDP je prihvatljiva samo ona reforma koja vodi k povećanju postojećih mirovina i većim mirovinama za buduće umirovljenike. Pravednija formula usklađivanja mirovina, nagrađivanje (a ne penalizacija) za dulji ostanak u svijetu rada (ne dulje od 65 godina), mirovina na razini najmanje 75% prosječne plaće za 41 godinu radnog staža, održavanje relativnog udjela mirovinskih izdataka u proračunu i BDP-u, izjednačavanje dodatka na buduće mirovine s onima za postojeće mirovine – samo su neke od mjera koje je SDP predložio za zaštitu i unaprjeđenje standarda umirovljenika.

Pristup liječniku, bolničkim uslugama, terapijama i zdravstvenim uslugama je osnovno ljudsko pravo, koje ne smije biti tretirano kao obično tržišno dobro. SDP se zalaže da svaki građanin Europske unije može dobiti kvalitetnu zdravstvenu njegu, bez obzira na to gdje živi i koliko zarađuje. Europska zdravstvena iskaznica je izvrstan projekt koji je mnogima olakšao liječenje u inozemstvu pa njezinu upotrebu treba poticati, ali i proširiti mogućnosti koje ona pruža.

Svi podaci ukazuju na alarmantnu situaciju u našoj poljoprivredi. Poljoprivredna proizvodnja se smanjuje, sve se više poljoprivrednih proizvoda uvozi, a kvaliteta te robe je često upitna. Da bi se hrvatska poljoprivreda uspješno oporavila i bila konkurentnija, SDP je kreirao svoj plan za poljoprivredu. Prema tom planu, isplaćivalo bi se 20% veće izravne potpore i to pet mjeseci prije nego što je to sada. Time bi se naše poljoprivrednike dovelo na istu razinu sa svim poljoprivrednicima u Europskoj uniji jer bi im se pomoglo oko pripreme poljoprivredne proizvodnje, odnosno sjetve. SDP bi povukao sav raspoloživ EU novac namijenjen poljoprivredi i ribarstvu.

SDP želi osnažiti potrošače, a SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan se posebno istaknula na tom polju s konkretnim rezultatima, primjerice, s uspješnim inicijativama o jednakoj kvaliteti proizvoda u svima zemljama EU-a. Kao rezultat, Europska unija je nizom zakona povećala prava potrošača u odnosu na trgovca jer su potrošači najčešće slabija strana. Potrošači moraju biti u mogućnosti brzo i efikasno uložiti žalbu za kršenje svojih prava i dobiti pravovremene zadovoljavajuće odštete. SDP se zalaže za uvođenje transparentnosti u poslovanje banaka i kreditnih ustanova.

Promicanje strateške važnosti hrvatskog jadranskog prostora

SDP će u Europskom parlamentu i drugim institucijama EU nastaviti uspješno promovirati stratešku važnost hrvatskog jadranskog prostora koji izravno i neizravno sudjeluje s više od 33 posto u BDP-u Hrvatske, ali bi mogao i znatno više. Jadranskoj obali i otocima, tom važnom dijelu hrvatskog identiteta i generatoru sveukupne hrvatske gospodarske aktivnosti, može se i moraju se širom otvoriti vrata EU da bi ih se afirmiralo kao poželjne investicijske destinacije i poslovne partnere, a SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula dao je svoj veliki doprinos u integriranju hrvatskih otoka u europski plan za otoke.

SDP se zalaže za snažnu tranziciju iz linearne u cirkularnu ekonomiju. To je i generalno opredjeljenje Europske unije. Otpad nije problem, već prilika za drugačiji i bolji ekonomski razvoj. No, to podrazumijeva jasno političko opredjeljenje za takvu viziju razvoja, uvođenje tržišnih pravila u sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada, obavezu trgovanja otpadom putem burze otpada te potpuno ukidanje koncesija.

SDP drži da Hrvatska u ovom trenutku nije spremna za ulazak u Europsku monetarnu uniju, ali i da aktualna HDZ-ova vlada ne radi dovoljno da bi se stvorili uvjeti da se tako nešto dogodi u razumnom roku. SDP-ov stav je da uvođenje eura može donijeti niz pozitivnih učinaka kao što su smanjenje valutnih rizika, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje transakcijskih troškova. SDP će posebno motriti i brinuti da se ne dogodi dizanje cijena proizvoda i izvlačenje ekstraprofita trgovaca i ostalih. 

Photo: SDP promo

Hrvatskoj iskoristila samo 16% sredstava iz EU fondova

Kad je riječ o iskorištenosti EU fondova, u pet godina financijske perspektive za razdoblje 2014.-2020., Hrvatskoj je do danas isplaćeno svega 16% sredstava (europski prosjek trenutno je oko 26%) od ukupno 10.7 milijardi eura. SDP smatra nužnim da regionalna politika na razini EU zadrži svoj kontinuitet i zauzimamo se za to da Hrvatska zadrži svoj relativni položaj u ovoj politici, a to znači da nikako nećemo pristati na manji iznos sredstava u sljedećoj EU perspektivi.

SDP poseban naglasak stavlja na poticanje digitalne i medijske pismenosti šireg društva, a posebno poljoprivrednika, obrtnika i ribara, kako bi na najbolji mogući način iskoristili prednosti koje im donosi nova Digitalna Europa. Uz to, SDP će se boriti za to da digitalizacija poslova, informatizacija pasivnih i teško dostupnih krajeva naše domovine te moderniziranje poslova u agraru postane prioritet hrvatske Vlade i Europske unije.

SDP se zalaže i stavlja poseban naglasak na promicanje rodno uvjetovanih politika i otklanjanje svih diskriminatornih čimbenika utemeljenih na rodnim stereotipima. Jednakopravno uključivanje žena u javnu sferu, kao i muškaraca u obiteljsku sferu života, dat će poticaj daljnjem društvenom razvitku Hrvatske. SDP će se u institucijama Europske unije zalagati za definiranje minimalnih standarda rodne ravnopravnosti, a koji bi bili okvir nacionalnim, regionalnim ili lokalnim institucijama da razrade politike primjenjive na specifične okolnosti.

Vlada propušta napraviti sve što je u njezinoj moći da suzbije korupciju. Dapače, stječe se dojam da ona u njoj aktivno sudjeluje, a brojna istraživanja nas upozoravaju na porast percepcije korupcije od strane građana. SDP smatra da, nakon što je Hrvatska postala članica Europske unije, postoji opasnost da situacija postane sve gora, a korupcija sve češća jer vanjski nadzor koje su provodile institucije Europske unije naprosto više nije toliko snažan kao u procesu pristupanja. Upravo zato SDP teži financijskom i normativnom osnaživanju institucija kojima je zadaća nadzirati rad javnih vlasti. Osim samih institucija, nadzor nad obavljanjem javnih službi mora biti povjereno i građanima kroz osnaživanje organizacija civilnog društva koje već i sada ulažu velike napore i pronalaze modele na temelju kojih bi država postala pravednija i transparentnija. Uloga neovisnih i neprofitnih medija kao i položaj novinara i novinarske profesije je također ključna u prevenciji i borbi protiv korupcije te se njihovom jačanju mora posvetiti posebna pažnja što ova Vlada propušta.

Kad je riječ o azilu i migracijama, cilj nam treba biti reforma zajedničkog europskog sustava azila kako bi se pronašla zadovoljavajuća, učinkovita i trajna rješenja na aktualne migracijske izazove. SDP drži da se problem treba primarno rješavati tamo gdje je nastao. RH mora aktivno sudjelovati u formiranju zajedničkog stava EU oko održivog europskog sustava prihvata migranata kako bi se izbjeglo nekoordinirano postupanje pojedinih članica.

Iako Europska unija nije savršena i ima svojih problema, ne treba zaboraviti da većina ljudi na prostoru EU nikad nije živjela bolje nego sada. No, SDP će uvijek naglašavati i boriti se za nastavak politike ravnopravnosti i solidarnosti u smanjenju razvojnog jaza između država, regija, gradova i ruralnih prostora.

SDP za ravnopravnu Hrvatsku!

Sponzorirani članak