EUROPSKI DAN PARKOVA – Nacionalni park Krka

Photo: Ilija Kordić

Prirodno bogatstvo – svježi zrak, pitka voda, bioraznolikost… – naš je najvažniji resurs, koji nas čini posebnim među različitim ekosustavima. Federacija EUROPARC, koja ove godine dvadeseti put obilježava Europski dan parkova, ove će godine istaknuti prirodna blaga europskih parkova. Taj se dan obilježava od 1999. godine, u spomen na datum na koji je 1909. u Švedskoj proglašeno prvih devet nacionalnih parkova u Europi.

Europski dan parkova obilježava se 24. svibnja. Cilj mu je da ljude približi prirodi i podigne svijest javnosti o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti u zaštićenim područjima i održivom upravljanju njima. To je dan kada parkovi i zaštićena područja diljem Europe slave svoje uspjehe i predstavljaju svoje vrijednosti lokalnoj zajednici, donositeljima odluka i široj javnosti.

Ove godine EUROPARC nas poziva da se povežemo s prirodom i istaknemo prirodna blaga koja naš Park čine posebnim. Nacionalni park „Krka“ poseban je po mnogočemu. Sama činjenica da rijeka Krka cijelim svojim tokom od 72,5 km teče kroz izrazito krševito područje prirodni je fenomen, baš kao i izdizanje sedrenih barijera, koje je dovelo do nastanka vodenih staništa na kojima se razvio čudesan živi svijet. Očuvanje kakvoće vode rijeke Krke i procesa sedrenja dugoročni je cilj upravljanja Nacionalnim parkom „Krka“. Brzina strujanja i temperatura vode, koncentracija otopljenog kisika i ugljikova dioksida i sadržaj organskih tvari u vodi glavni su ekološki činitelji koji utječu na razvitak i opstanak životnih zajednica na barijerama pa je zato očuvanje povoljnog protoka vode na barijerama prioritetni zadatak ekološke zaštite. Bogat biljni i životinjski svijet i brojni speleološki objekti svrstavaju rijeku Krku u spomenike prirode najviše kategorije. Zahvaljujući njezinu geografskom položaju i velikom broju različitih staništa, uz rijeku Krku nalazi se iznimno raznolik i slikovit biljni svijet s 1 186 različitih svojti. Endemične, rijetke i ugrožene životinjske vrste svrstale su Krku među najvrjednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i Europi. Uz tok rijeke Krke stotinjak je špilja i jama, od kojih se šezdeset pet nalazi na području Nacionalnog parka „Krka“. 

Photo: Ilija Kordić

Edukativnim radionicama, informativnim tablama, bogatom izdavačkom djelatnošću i pomno osmišljenom komunikacijom nastojimo sve ono vrijedno što baštinimo na informativan, stručan i dopadljiv način predstaviti posjetiteljima Parka i široj publici. Današnjem je čovjeku potreban povratak prirodi u svakom smislu. Ne samo kao rekreativnoj zoni ili duhovnoj oazi, već kao životnom prostoru koji poznajemo, poštujemo i cijenimo, njegovu bioraznolikost i taksonomiju. Ljudi su danas vještiji u virtualnoj stvarnosti negoli u onoj opipljivoj, pa je širenje znanja o prirodnim vrijednostima najbolji put ka njihovu očuvanju i nesmetanom suživotu svih živih bića.

Ravnateljica, Nella Slavica