Građani upozorili na krivolov migavicom – Ministarstvo: „To je dozvoljeni šabakun“

Photo: Čitatelj

SUKOŠAN – „Nedozvoljeni ribolov migavicom“, glasila je prijava čitatelja policiji i ribarskoj inspekciji koji su izišli na teren u području Pašmanskog kanala. Snimio je fotografije i predao organima reda, pa doznao, kako kaže, da je počinitelj poznat od prije iz krivolova u Telašćici. Ali, na naš upit, Ministarstvo poljoprivrede tvrdi drukčije; radi se o potegači „šabakunu“ i plovilo posjeduje valjano odobrenje.

No, krenimo redom. Čitatelj tvrdi da ribari iz mreža bacaju svu mlađ natrag u more i da to rade svakih mjesec dana. Dodaje da se kanal od toga teško može oporaviti.

“Učestalo pustoše kanal, a loptica se prebacuje”

– Ovi brodovi učestalo pustoše taj kanal, a da pritom nitko ne reagira. Policija nije sigurna je li tu dozvoljena migavica i prebacuje lopticu na državni inspektorat. Državni inspektorat nije siguran koju mrežu koriste i nisu zainteresirani za intervenciju i rješavanje problema. U državnom inspektoratu kontaktirana je inspektorica.

Brod je u nedjelju oko 13 h vukao mrežu i zadržao se 3 sata. Pola sata nakon prijave pomorskoj policiji u Zadru brod se udaljio s mjesta događaja. Koliko sam primjetio, to se događa dvaput mjesečno. Vuku se kilometarske mreže, opasaju se male vale i ulovi se između ostalog i mlađ koja se kasnije uginula baci u more. Zbog načina povlačenja i rada mreže mislim da radi se o mreži migavici.

Nakon što sam prijavio, proveo sam dobrih sat vremena u razgovoru – što s policijom, što s inspektoratim, no nakon prijave nadležni nisu izašli na teren. Loptica se prebacuje s policije na inspektorat i obratno. Policija navodno ne može ništa bez inspektorata jer nemaju spravu s kojom se mjeri veličina oka mreže. Inspektorat tvrdi da je policija poslala plovilo na intervenciju, no plovilo se nije pojavio. Indikativno je da se brod u roku od pola sata od prijave udaljio s mjesta događaja.

U prvom pozivu, policiji sam dao sam broj broda, u drugom policijski službenik kaže da im je taj brod poznat od ranije i da je već ulovljen u istoj radnji na području Telaščice. Razgovarao sam i s ribarskom inspektoricom koja mi je rekla da je taj brod provjeren dan ranije i da je oko mreže u redu. Zanima me postoji li zapisnik o tome? – detaljno opisuje čitatelj, čiji su podaci poznati redakciji.

Za jednu prijavu nije moguće odrediti poziciju plovila

S obzirom da su na teren izlazili policija i nadležni inspektori iz Zadra, tražili smo od Ministarstva očitovanje i odgovor na pitanje kako je moguće da dotični i dalje nekontrolirano lovi, ako je istina da ga je policija već hvatala za krivolov u Telašćici? Iz Ministarstva stiže odgovor da se ipak ne radi o krivolovu:

„Što se tiče prijava, zadnja prijava zaprimljena je 19. svibnja 2019. godine za obavljanje ribolova potegačom „migavicom“ u Pašmanskom kanalu. Na temelju prijave policije ovlaštene osobe provele su nadzor u kojem je utvrđeno da se radi o potegači „šabakunu“ i da plovilo posjeduje valjano odobrenje. Za jednu od prijava, na temelju podatka iz prijave nije bilo moguće utvrditi točnu lokaciju plovila, ali je uvidom u kretanje plovila i ribolovne pošte označene na karti utvrđeno da nije bilo kršenja propisa“, stoji u pojašnjenju nadležnih iz Ministarstva poljoprivrede.

Kad se smije loviti migavicom, a kad šabakunom?

S obzirom da je u javnosti dosta dvojbi oko lova spornim ribolovnim alatom, iz Ministarstva pojašnjavaju:

„Sukladno Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama ribolov potegačom za lov gira tipa migavica ili girarica dozvoljen je od 1. studenog do 31. ožujka, dok je ribolov s potegačom velikog oka tipa šabakun dozvoljen od 1. travnja do 31. listopada.

Istim pravilnikom propisano je da je minimalna veličina oka potegače za lov gira 40 mm, dok je minimalna veličina oka šabakuna 56 mm. Također, maksimalna duljina plutnje mreže potegače za lov gire iznosi 300 metara, a maksimalna visina mrežnog tega krila mreže iznosi 40 metara, dok je kod šabakuna ograničena samo duljina plutanje na maksimalno 500 metara. Isto tako mrežni teg potegače za lov gira tipa migavica je zakrenut 90° i postavljen po dužini.

Osim navedenih konstrukcijskih ograničenja bitna razlika postoji i u namjeni ovih mreža te u tom smislu imaju malo toga zajedničkog. Sukladno odredbama Pravilnika kod potegače za lov gira i šabakuna sljedeće ciljane vrste moraju činiti najmanje 70% mase ulova na iskrcaju:

Kod ribolova potegačom za lov gira:

–  gira oblica (Spicara smaris)

– gira oštrulja (Spicara flexuosa)

– modrak (Spicara maena)

– bukva (Boops boops)

– ušata (Oblada melanura)

– salpa (Sarpa salpa).

Kod ribolova potegačom tipa šabakun:

– gof (Seriola dumerili)

– cipli (Mugilidae)

– palamida (Sarda sarda)

– luc (Euthynnus alletteratus)

– trup (Auxis rochei)

– ušata (Oblada melanura)

– salpa (Sarpa salpa)

– bukva (Boops boops)

– strijelka (Pomatomus saltatrix).

Obje navedene mreže potegače smiju se koristiti isključivo uz valjano Odobrenje, s plovilom na kojem je ugrađen VMS i koje je opremljeno e-očevidnikom, odnosno m-očevidnikom. Pored toga, njihovo korištenje dozvoljeno je isključivo na ribolovnim poštama označenima na karti objavljenoj na službenim web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a potežu se pomoću užadi i vitla koja se nalaze na obali ili na plovilu privezanom ili usidrenom uz obalu, pojašnjavaju nam iz resornog Ministarstva.

Uočite li krivolovca koji ne udovoljava ovim pravilima, svakako ga prijavite ribarskoj inspekciji. Pritom uzmite u obzir i jednu važnu činjenicu; potrebno je krivolovca uloviti na djelu, ali u trenutku kad inspekcija iziđe na teren.

PROČITAJTE JOŠ: Josip Faričić u otvorenom pismu: “Ribolov ludrom i šabakunom – ihtiocid i potpuni nered na moru”

D.G.