FOTO Kalafatavanje, gotovo izumrli zanat starih majstora

Photo: Regina Vikario

VODICE – Od nastanka brodogradnje pojavljuje se i potreba za kvalitetnim održavanjem plovila, njihove ispravnosti i sigurnosti u prijevozu. Jedan od najstarijih, ujedno i najtežih zanata vezan uz održavanje broda naziva se kalafatavanje.

Kalafat se bavi isključivo kalafativanjem (umetanjem drvene stupe) ili šuperenjem (umetanjem konoplje) u utore između madira na oplati broda. Šuperenje je bila vrlo bitna radnja u kompletiranju drvenog broda, ali i stalni posao njegova redovitog održavanja (inače je puštao vodu i potonuo).

Za postati majstor kalafat bilo je potrebno naukovati barem 8 godina, dok je za rad sa kalafatskom sjekiricom bilo potrebno naukovati 5 godina.

Ovaj zanat je gotovo u potpunosti nestao, pa nam se rijetko pruža prilika gledati ili sudjelovati u radu majstora kalafata.

Na fotografijama zaljubljenik u drvene brodove Mario Antić kalafataje svoj dvadesetmetarski brod Liricu, sagrađen davne 1938. godine. Mario je rođen 1980. godine zamalo na brodu jer su mu roditelji stalno išli na more. Zaljubljenik u more od djetinjstva završio je nautiku. 2000. g kupuje škunu (salbunjara) i potpuno sam je prenamjenjuje u jedrenjaka i tada postaje najmlađi kapetan na Jadranu. Svladao je i sve vještine održavanja drvenog broda da bi sebi i svojim gostima pružio nezaboravan i siguran užitak plovidbe pod punim jedrima na starinski način.

Regina Vikario