Projekt “SEA-stainability” za obrazovanje u održivosti sektora ribarstva

Foto: Morski.hr

TRIBUNJ – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Galeb” je u utorak 4.lipnja 2019. godine u prostorijama Kulturne udruge Tribunj predstavila projekt SEA-stainability koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje. 

LAGUR Galeb i projektni partneri: Udruga Argonauta, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik i Institut za oceanografiju i ribarstvo su predstavili ciljeve i planirane aktivnosti projekta a nakon predstavljanja projekta održane su prezentacije znanstvenika Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) na temu otpada iz mora te na temu stanja ribljih resursa u Jadranskom moru.

Dr.sc. Isajlović (IZOR) ukazao je na izazove u pogledu ribljih resursa u Jadranu te je posebno pojasnio stanje kod demerzalnog, pelagičkog ribolova te kod rakova, školjaka i glavonožaca. Ukazao je koliko je bitna prekogranična suradnja u gospodarenju ribolovnih resursima na Jadranu te je prikazao odnose u ribolovnom naporu svih zemalja koje okružuju Jadransko more. Prisutne je također upoznao s važnošću Jabučke kotline za mrijest i rast komercijalno važnih vrsta te s trendovima oporavka ribljih stokova u Jadranu nakon zatvaranja ovog ribolovnog područja.

Dr. sc. Pero Tutman (IZOR) održao je prezentaciju na temu otpada iz mora te je podrobno opisao kompleksnost ovog problema koji je višedimenzionalan odnosno: vizualni, zdravstveni i sigurnosni, okolišni, ekonomski i kulturološki problem. Kazao je ujedno kako trenutno problem smeća u moru slovi kao najveći okolišni problem na globalnoj razini.

Vrijednost projekta SEA-stainability je 758 447,63 HRK a predviđeno trajanje je od svibnja 2019. do travnja 2020 godine. Opći cilj projekta SEA-stainability je doprinijeti ekonomskoj i socijalnoj koheziji na području srednje Dalmacije putem obrazovanja za održivi razvoj u sektoru ribarstva i gastronomije.

Ostvarenju ovog cilja doprinijeti će se provedbom studijskih posjeta i radionica za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik te objedinjavanjem istih u programu izobrazbe za održivi razvoj. Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružiti će znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) edukacijom učenika te izradom obrazovnog materijala na temu održivog ribarstva i otpada iz mora. Znanstvenici IZOR-a će održati javna predavanja te će s udrugom Argonauta izraditi smjernice za izradu edukativnog igrokaza za djecu i mlade a sve to s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda: Odgovorna potrošnja i proizvodnja te Očuvanje vodenog svijeta. Kako bi se na području Šibensko-kninske županije ojačali kapaciteti za buduće obrazovanje djece i mladih o održivom razvoju omogućiti će se stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola.

Tijekom ove konferencije predstavljena je i projektna web stranica na kojoj se može pročitati više informacija o projektu a na istoj će se objavljivati svi rezultati projekta.

I.B.