Šibenik uskoro gradi žičaru – Naručena izrada idejnog projekta

ŠIBENIK – Grad Šibenik objavio je javni natječaj za izradu idejnog projekta izgradnje, dugo najavljivane, žičare koja će povezivati tvrđave sv. Mihovila i sv. Ivana te Šubićevac. Procijenjena vrijednost idejnog projekta je 180 tisuća kuna bez PDV-a, a odabrani ponuditelj imat će rok od 60 kalendarskih dana za dostavu gotove dokumentacije.

Natječajnom dokumentacijom traži se izrada tri idejna rješenja od kojih će jedno rješenje biti izabrano od strane Grada Šibenika za izradu idejnog projekta, te sve ostale arhitektonske dokumentacije potrebne za dobivanje lokacijske dozvole za žičaru preko dviju šibenskih tvrđava do gradske četvrti Šubićevac, piše Šibenski portal.

– Ovo je prvi korak kako bismo dobili idejno rješenje i tada ćemo imati spoznaju što taj projekt točno znači za grad te mogućnost razrade funkcije alternativnog prijevoza. Bit će poznati i svi tehnički detalji, pozicioniranje stupova i slično te otvorena mogućnost ishođenja lokacijske dozvole. Kada znamo točnu odabranu trasu i sve zakonske preduvijete koje moramo zadovoljiti možemo krenuti i prema građevinskoj dozvoli. Rekao bih da je najmanji problem financiranje projekta žičare u usporedbi s inovativnošću tog projekta i šume zakonskih propisa kroz koju moramo proći. Žičara je revolucionaran projekt u infrastrukturnoj i turističkoj ponudi grada. Ne odustajemo ni od eskalatora u dvostrukim bedemima koji će poštovati sve konzervatorske i restauratorske smjernice – kazao je šibenski gradonačelnik Željko Burić, dodavši kako u gradskoj upravi ne odustaju od posebnosti koju će Šibenik sigurno imati.

Projektni zadatak obuhvaća izradu prostorne, tehničke, prometne i investicijske podloge za konzervatorsku ocjenu i izradu dokumentacije do razine projekta za lokacijsku dozvolu.

Odabrani ponuditelj morat će izraditi komparativnu analizu triju varijanti i prijedlog izabrane trase, prikaz izabrane trase s položajem i izgledom stanica, 3D simulaciju žičare u povijesnom i urbanom kontekstu, tekstualno obrazloženje poduhvata, opis tehničkih i prometnih parametara s iskazom prometnog kapaciteta te investicijski proračun.

Cilj izrade navedene dokumentacije je identificirati moguća infrastrukturna i organizacijska rješenja, te odabrati optimalno rješenje za izradu žičare na području grada Šibenika.

Rok za dostavu ponuda je 17. lipnja do 12 sati, otvaranje ponuda neće biti javno, a ponuditelji će biti u najkraćem roku obaviješteni o rezultatima natječaja. Detalje natječaja možete pročitati na LINKU.

Šibenski portal