ADRI SMARTHISH Novi projekt valorizacije održivog priobalnog ribolova na Jadranu

Foto: Morski.hr / Ilustracija

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao partner je ušla u projekt „Valorizacija priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“, koji se održava u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Kao opći cilj projekta predviđa se osnažiti uloga malog priobalnog ribolova kroz procese zajedničkog upravljanja resursima, prekogranične suradnje i sudjelovanja u donošenju i usklađivanju propisa, a sve u kontekstu dugoročne održivosti koja je u konačnici korisna za okoliš, ali i ekonomski isplativa za ribare.

Prema EU definiciji, mali priobalni ribolov je segment ribarske flote koji obuhvaća plovila manja od 12m dužine preko svega i koja ne koriste povlačne alate.

S obzirom na povoljan geografski položaj Republike Italije i Republike Hrvatske na
Mediteranu, točnije u Jadranskom moru, obje zemlje njeguju dugu tradiciju bavljenja
ribolovom, naročito malim priobalnim ribolovom, koji je bio temelj za osnivanje mnogih
ribarskih sela tj. zajednica duž obale Jadranskog mora te na otocima, gdje i u moderno doba u nekim slučajevima služi kao jedini izvor prihoda za lokalno stanovništvo.

Prekogranična suradnja između dvije zemlje uspostavljena je zbog zajedničkih problema i
izazova, ali i zajedničkih interesa koje dijele mali priobalni ribari obje države. Programsko
područje na kojem se provodi projekt pod nazivom „Valorizacija priobalnog ribolova duž
obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“ (akronim: Adri.SmArtFish; Project ID:
10045781) je Sjeverni Jadran (FAO Geographic Subarea GSA 17), a održava se u okviru
Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

U projekt je uključeno je deset institucija iz obje zemlje:

– Regiju Veneto (Vodeći partner),
– Sveučilište Ca Foscari Venezia (Projektni partner 1),
– Regija Friuli-Venezia Giulia (PP2),
– Regija Emilia-Romagna (PP3),
– Regija Marche (PP4),
– Istarska županija (PP5),
– Primorsko-goranska županija (PP6),
– Zadarska županija (PP7),
– Institut za oceanografiju i ribarstvo Split (PP8) i
– Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva (PP9)

Predviđeni rezultati projekta uključuju:

– sveobuhvatno znanje o trenutnom stanju malog priobalnog ribolova u GSA 17, koje će
dati znanstvenu podlogu projektu te potaknuti tvorce politike i male priobalne ribare
na daljnje aktivnosti;
– tržišne i proizvodne inovacije sektora malog priobalnog ribolova, temeljene na
prijenosu znanja, prilagodljivosti i održivosti, što će u konačnici pogodovati obalnom
okolišu i potrošačima;
– upravljanje inovacijama u sektoru malog priobalnog ribolova, uz obostrano
osnaživanje sposobnosti samoupravljanja i pojednostavljenje propisa i regulacija, što
će pogodovati prirodnim resursima i drugim korisnicima obalnog područja.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a o njemu možete više pročitati OVDJE.