Foto: Boris Kačan

Galebovi su neizostavan dio ribarske, otočne, morske i priobalne scenografije. U pravilu legu 2-4 jaja koja agresivno brane, i od ljudi. Mogu doživjeti oko 30 godina, pa su se u nekim krajevima našeg priobalja, poput sjevera Istre, namnožili do te mjere da su lokalne vlasti usvojile pravilnike o kontroli njihove populacije, pa im u gnijezda stavljaju lažna jaja. 

Većina vrsta galeba su svežderi koji, već prema prilici, jedu živu hranu ili otpatke i strvinu. No ipak preteže životinjska hrana kao što su ribe, mekušci rakovi ili bodljikaši, a ponekad i mali glodavci.

Zanimljivo je da svoju potrebu za vodom galebovi zadovoljavaju pijenjem morske vode, a višak soli iz nje izlučuju preko parnih žlijezda smještenih u kljunu.

Ove su ptice izvanredni “jedriličari”, naročito pri jakom vjetru. Hranu traže prije svega na obali, ali ponekad otimaju lovinu drugim pticama. Ako rone za hranom, zaranjaju samo glavom i dijelom tijela.

Često u Dalmaciji za komunikaciju ovih ptica kažu “galebi se karaju”, pa je to u jednom stihu otpjevao i Vinko Coce. U definiciji dalmatinskog dijalekta, “karati se” znači upućivati prijekore; koriti, prekoravati. Znači i svađati se međusobno. Upravo to nekako mi naseljeni na ovim prostorima uz galebove najbolje radimo. Često se ne možemo dogovoriti kao ova dva galeba koji gledaju ugrabiti posljednju zapetljanu ribicu iz ribarskih mreža.

Želimo Vam ugodan odmor i mirno more uz novu morsku sliku Borisa Kačana.