Ponovljen natječaj za obnovu Titova Galeba – Koliko će sad koštati?

Photo: Wikimedia

RIJEKA – Grad Rijeka ponovio je natječaj za obnovu broda Galeb, nakon što je na onom prvom jedinu ponudu poslalo remontno brodogradilište “Viktor Lenac” sa za Grad Rijeku neprihvatljivom cijenom u odnosu na procijenjenu. Nekoliko mjeseci dorađivali su se troškovnici, ispitivalo tržište, objavljena su dva prednatječajna kruga i drugi je natječaj raspisan.

Natječaj je s PDV-om vrijedan više od 40 milijuna kuna, a u postupku prednatjecanja četiri su tvrtke dale svoje primjedbe i prijedloge te iskazale zanimanje za prenamjenu Galeba u brod muzej, piše Novi list.

– Nova procijenjena vrijednost nabave obnove broda Galeb (bez PDV-a) iznosi 35.200.000 kuna. Nabava će se provoditi u dvije grupe. Prva grupa se odnosi na obnovu i prenamjenu broda Galeb u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, dok druga grupa uključuje restauratorske radove na uređenju interijera.

Procjenjuje se da će sama obnova i prenamjena broda Galeb u brod muzej koštati 33.600.000 kuna, a restauratorski radovi na uređenju interijera broda Galeb dodatnih 1.600.000 kuna (sve bez PDV-a).

Photo: Wikimedia

Prema prvoj procjeni, obnova broda Galeb trebala je koštati 26.565.000 kuna, odnosno radi dodatnih stavki 27.665.000 kuna (bez PDV-a), što je objavljeno u prvom postupku javne nabave, dok je pristigla ponuda brodogradilišta »Viktor Lenac« iznosila 59.964.856 kuna (bez PDV-a).

Nakon dva provedena postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koja su prethodila ponovljenom postupku za prvu grupu radova, objavljen je ponovljeni postupak javne nabave za usluge prenamjene broda u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, s rokom za podnošenje ponuda do 23. srpnja ove godine do 10 sati.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, nakon čega počinju teći žalbeni rok i rok mirovanja, ukupnog trajanja 15 dana.

Novi list