Plaža u Srebrenom više nije onečišćena

Photo: DNŽ

DUBROVNIK – Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj koje je objavljeno 27. lipnja 2019. godine.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora 27. i 28. lipnja 2019. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja, te je more na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj podobno za kupanje.

U skladu s odredbama članka 24. Uredbe, more na plaži ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja, ističu iz Odjela.

PROČITAJTE JOŠ: NE PREPORUČA SE KUPANJE Plaža pored Dubrovnika zagađena fekalnim vodama

I.B.