Grad Pag uvodi LED rasvjetu

Photo: Grad Pag

PAG – Grad Pag je proveo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti. Od dva ponuditelja koja su se prijavila na natječaj, odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda i to tvrtke Jadrolux d.o.o. iz Pule, u iznosu od 3.4 milijuna kn s PDV-om. 

Na području Paga tako će se postaviti 987 rasvjetnih tijela, a vrijeme trajanja ugovora je 11 godina.

Grad Pag će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti, u tretiranom zahvatu, smanjiti potrošnju električne energije primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi Led tehnologije. Cilj provedene nabave je implementacija optimalnog tehničko-tehnološko-ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšanja  svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa te smanjenja potencijalnog rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela.

Početak radova zamjene rasvjetnih stupova očekuje se u rujnu ove godine.

I.B.