Šest plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije izvrsne kakvoće

DUBROVNIK – Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je treće redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 17. do 26. lipnja 2019. godine. More na 117 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom trećeg ispitivanja, 26. lipnja 2019. utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj.

Na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 27. i 28.06.2019. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje mora će se ponoviti u roku od sedam dana od onečišćenja radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Od ostalih 117 plaža, more na 111 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Hotela Libertas Rixos u Dubrovniku, VK Cavtat u Konavlima, Mlini u Župi dubrovačkoj i Uvala Luka u Trpnju more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plažama Šulić i Danče u Dubrovniku ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Po dojavama o onečišćenju mora na plažama Lokrum, Bijele stijene, Danče, Lozica i Hotel Rixos Libertas u Dubrovnik , provedeno je dodatno uzorkovanje mora za kupanje u periodu od 17. do 22. lipnja 2019. Uzorci mora na svim plažama bili su izvrsne kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize, podsjećaju iz Dubrovačko-neretvanske županije.

I.B.