Međunarodno istraživanje zagađenja zraka od kruzera: “Situacija u Dubrovniku je zabrinjavajuća”

Foto: Pixabay / Ilustracija

DUBROVNIK – Udruga “Transportation and enviroment”, uz podršku brojnih sličnih zaklada za zaštitu okoliša, uključujući i Europsku komisiju provela je 2017. godine istraživanje o zagađenju zraka u europskim odredištima u čije luke pristaju brodovi na kružnim putovanjima. U studiji su prezentirani i rezultati istraživanja iz Dubrovnika. Situacija je zabrinjavajuća.

Izrađivači studije su utvrđeno zagađenje predočili i u brojkama. U tablicama koje su priložene studiji naveden je i Dubrovnik. U studiji je ispuštanje štetnih čestica sumporov i dušikovog oksida uspoređeno s brojem registriranih vozila u odredištima koje kruzeri posjećuju. Prema navedenim podacima, u Dubrovniku je registrirano 27 173 vozila. Tijekom 2017. godine u luku Gruž, uplovilo je 40 brodova na kružnim putovanjima, koji su na vezu proveli ukupno 2 791 sati, a za to vrijeme su u zrak ispustili 2 523 kilograma onečišćenih čestica. Za to vrijeme 27 173 vozila registriranih na dubrovačkom području ispustila su 11 561 kilograma ispušnih plinova. Prevedeno u postotke: 20,1 posto zagađenja zraka dolazi s  brodova na kružnim putovanjima, prenosi Dubrovniknet.

Kad se u obzir uzmu štetni spojevi poput sumporovog i dušikovog oksida podaci za Dubrovnik su sljedeći:  tijekom 2.791 sata, koliko su brodovi proveli 2017. na vezu u gruškoj luci, u okoliš su ispustili 140 259 kilograma dušikova oksida, dok je 27 173 registriranih vozila tijekom godine ispustilo 100 174 kilograma istog spoja. Situacija nije sjajna ni kad je u pitanju sumporov oksid. Brodovi su tijekom svog boravka ispustili 6 344 kilograma sumporovog oksida, a osobna vozila su tijekom godine ispustila 331 kilograma istog spoja.

Glavna svrha studije je analizirati onečišćenje zraka uzrokovano brodovima na kružnim putovanjima u europskim morima. Rezultati pokazuju da su  brodovi u vlasništvu Carnivala  u 2017. samo u europskim morima  ispustili 10 puta više sumpornog oksida, koji uzrokuje bolesti, od Španjolske, Italije, Grčke, Francuske i Norveške zajedno. Među glavnim lukama za krstarenje, Barcelona, Palma Mallorca i Venecija su najzagađenije.

Analiza također otkriva da je čak i u područjima SECA (Sulfur Emission Control Areas) u kojima se strogo kontrolira emisija sumpora, prisutno onečišćenje zraka s brodova. U Danskoj, na primjer, čije su obale u cijelosti u okviru SECA-e, brodovi na kružnim putovanjima ispustili su 18 puta više sumporovog oksida u 2017. godini nego 2.5 milijuna registriranih vozila na godišnjoj razini Ovo je odraz učinkovitost direktive o kvaliteti goriva u cestovnom prometu i neuspjeh u provedbi istih standarda u brodarstvu, stoji u sažetku studije.

Photo: Pixabay

Brodovi će, smatraju istraživači, i nakon uvođenja globalnog ograničenja emisija sumpora 2020. ispuštati više sumporovog oksida nego mnoštvo osobnih vozila. Kada su u pitanju emisije dušikovih oksida (NOX), brodovi na kružnim putovanjima pobuđuju veliku zabrinutost za onečišćenje zraka. Ponovno u Danskoj, analizirani brodovi emitirali su toliko dušikova oksida u pomorskom pojasu, kao i polovica osobnih automobila u toj zemlji.

Ovo izvješće preporučuje uvođenje standarda za plovila s nultom emisijom u svim europskim lukama. Osim toga, preporučuje se proširivanje područja strogih kontrola, koje se provode trenutno u Sjevernom i Baltičkom moru, na sva ostala europska mora, kao i ograničavanje emisija ispušnih plinova za brodove, kakvo vrijedi u cestovnom prometu.

Izvješće također sugerira da bi brodovi na kružnim putovanjima trebali biti prvi na listi za prelazak na pogon nulte emisije ispušnih plinova u teritorijalnim vodama EU-a.

U studiji su analizirana 203 broda na kružnim putovanjima, prema sustavu automatske identifikacije broda (AIS) dobiveni su podaci (uključujući koordinate broda i brzinu), prema čemu je procijenjena potrošnja goriva svakog broda i pripadajuće emisije onečišćujućih tvari u zrak za svaku pojedinu luku s pretpostavkom da svi analizirani brodovi pridržavaju pravila prema kojima smiju koristiti pomorska plinska ulja sa samo 0,1% sumpora, dok su brodovi za krstarenje koji plove izvan SECA-e obvezni koristiti goriva koja zadovoljavaju maksimalno 1,5%  sumpora. Direktivom EU-a o sumporu propisano je da se brodovi, uključujući i brodove na kružnim putovanjima, prebace na gorivo s  0,1 posto sumpora ako su više od 2 sata na vezu ili tijekom cijelog boravka u luci.

Kompletnu studiju (na engleskom jeziku) možete pogledati OVDJE.

Dubrovniknet