Iznenadno onečišćenje mora kod Koločepa – Ne preporuča se kupanje!

Foto: DNŽ

DONJE ČELO/KOLOČEP – Po dojavi Centra 112 o iznenadnom onečišćenju mora u večernjim satima  09.07.2019. godine na plaži Donje Čelo na otoku Koločep,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje 10.07.2019. 

Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08). Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja. S obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

I.B.