Riječka policija naplatila 20 kazni za nedopušteno glisiranje i dvije za ronjenje bez dozvole

Foto: MUP

RIJEKA – Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka u protekla tri dana zatekla je ukupno  20 plovila koja su nedopušteno glisirala uz obalu, na udaljenosti manjoj od 300 metara.

Tako su policijske posade u moru kod otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba u nedopuštenom glisiranju zatekle plovila kojima je upravljalo osam državljana Njemačke, sedam državljana Slovenije, dva državljana Austrije te po jedan državljanin Češke i Italije. Svim navedenim nautičarima su prema odredbama Pomorskog zakonika izrečene novčane kazne od 500 do 1000 kuna.

Osim navedenim nautičarima, novčane kazne po Pomorskom zakoniku su određene i za dvoje danskih državljana koje je policija zatekla kod otoka Lošinja gdje su individualno ronili bez potrebnih odobrenja.  

Pomorska policija će i nadalje poduzimati niz pojačanih mjera u nadzoru prometa na moru, u cilju sprječavanja mogućih nesreća, stradavanja kupača i ronioca te povećanja opće sigurnosti na moru.

I.B.