Konačno donesena odluka: Grci grade sjevernu, a Austrijanci južnu dionicu pristupnih cesta

KOMARNA – Hrvatske ceste konačno su donijele odluke o izvođačima radova na gradnji pristupnih cesta Pelješkom mostu. Tako je odlučeno da stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli, gradi grčki Avax dok bi dionicu od Duboke do Sparagovića trebao graditi austrijski Strabag.

Stonska obilaznica je južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu, dužine 18 kilometara. Procijenjena vrijednost radova bila je 449,1 milijun kuna bez PDV-a, a Avax je ponudio 511,5 milijuna kuna. Na tom nadmetanju je još sudjelovao i austrijski Strabag, koji je ponudio 569,2 milijuna kuna. Avaxovu ponudu u HC-u su ocijenili ekonomski najpovoljnijom. Ponude za stonsku obilaznicu otvorene su 4. travnja ove godine, a nadmetanje je bilo objavljeno 3. prosinca prošle godine. No nadmetanje je bilo zaustavljeno na neko vrijeme zbog izjavljene žalbe na natječajnu dokumentaciju u veljači ove godine, samo dan prije prvobitnog roka za dostavu ponuda. Rok za izgradnju stonske obilaznice je 28 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao, a na njoj je potrebno izgraditi dva tunela, jedan vijadukt i jedan most, piše Večernji list.

Avax je inače bio odabran i za izvođača radova na nadmetanju za gradnju sjevernog dijela pristupnih cesta Pelješkom mostu, dionice Duboka – Spragovići, no nakon Strabagove žalbe Državna komisija za kontrolu javne nabave (Dkom) tu je odluku poništila pa su u HC-u morali donijeti novu odluku. Strabagov argument je pri tome bio, a koji je Dkom i usvojio, da Avax nije naveo u svojoj prijavi na tom nadmetanju da je bio kažnjen zbog zabranjenog kartelskog djelovanja u Grčkoj i da Hrvatske ceste nisu tu informaciju uzele u obzir kod donošenja odluke.

Avax se branio da je proveo korekcije koje mu je naložilo grčko Povjerenstvo za zaštitu tržišnog natjecanja 10. ožujka 2017. te da je nakon dvije godine od te odluke nastupila zastara. No Hrvatske ceste odluku o odabiru na tom natječaju donijele su krajem veljače ove godine, dakle nekoliko dana prije nastupanja zastare. Odluka o odabiru Avaxa za stonsku obilaznicu donesena je dakle nakon stupanja na snagu te zastare. Avax je pak tražio da se Strabag isključi iz tog natječaja jer je među ostalim, platio penale zbog neispunjenja ugovorenih obveza za jedna posao u Italji.

No u HC-u su ipak odlučili da gradnju dionice Duboka – Sparagovići povejre Strabagu koji je za taj posao ponudio 478,3 milijuna kuna. Na toj dionici, dugoj 12 kilometara, potrebno je izgraditi i dva tunela, jedan vijadukt i dva mosta. Rok za izgradnju te dionice je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Ponude za gradnju te dionice pak otvoreno su prije više od godinu dana, a stiglo je bilo ukupno sedam ponuda. Na nove odluke o odabiru za pristupne ceste moguće je opet izjavljivanje žalbi.

Večernji list